Izkustvena delavnica povezovalne komunikacije

25.
Apr

Dobra komunikacija je ključ do uspeha, dobrih odnosov in notranjega zadovoljstva. Z namenom izboljšanja le-te je v preteklem mesecu v okolici Litije, natančneje na Zakrajškovem toplarju v Ponovičah, potekala celodnevna izkustvena delavnica povezovalne komunikacije, ki jo je vodil Jaka Kovač.

Jaka Kovač je trener in facilitator, član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja  “Art of hosting”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi različna izobraževanja za nevladne in mladinske organizacije, šole, podjetja in športne klube, pogosto vodi treninge znotraj programa Erasmus+, predvsem na področju mednarodnega prostovoljstva. Je certificiran trener nenasilne/povezovalne komunikacije pri ameriškem centru za nenasilno komunikacijo (CNVC), več let je prakticiral skupinski dialog in je učitelj meditacije.

Delavnica je temeljila na veščinah nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu, v tujini priznanega in uveljavljenega pristopa h komunikaciji, ki v odnose prinaša večje razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter posledično večjo povezanost, učinkovitost, avtentičnost ter lažje reševanje in preprečevanje konfliktov.

Na delavnici so udeleženci vadili veščine povezovalne komunikacije, kot so empatično poslušanje, zavedanje svojih predpostavk, prepričanj, sodb, ki jih ljudje prinašajo v vzorce. Na praktičnih primerih so spoznali razlike med povezovalnim in razdiralnim jezikom in pomembnostjo jasnega, iskrenega in povezovalnega izražanja neprijetnih sporočil. Z različnimi tehnikami so udeleženci vadili vživljanje v drugo osebo in samoempatijo – ohranjanje stika s seboj tudi v zahtevnih situacijah.

Celodnevna delavnica je prehitro minila in ob zaključku so bili udeleženci enotnega mnenja, da bi lahko delavnico s takšno vsebino lahko imeli cel teden in še vedno bi imeli željo po vedeti in znati še več. Tako so udeleženci domov odšli z zavedanjem o tem, kako na primeren in jasen način sporočiti okolici kaj želimo, kako se počutimo, kakšne so naše potrebe in tudi to, kako empatično prisluhniti sogovornikom Delavnica je bila brezplačna in je potekala v sklopu projekta Nazaj k naravi.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.