Delimo dobre prakse: Pametna podeželska učilnica v Ljubnem

17.
Apr

V LAS Srce Slovenije smo se 17. marca 2023 v Ljubnem udeležili rednega zbora članov Društva za razvoj slovenskega podeželja in posveta za predstavnike lokalnih akcijskih skupin s predstavitvijo dobrih praks pametnih rešitev na področju turizma in izobraževanja. Ogledali smo si prvo pametno podeželsko učilnico, ki je bila vzpostavljena v Sloveniji s sredstvi CLLD, ki prihajajo na slovensko podeželje preko lokalnih akcijskih skupin. Pametno učilnico so si omislili na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji v prostoru nekdanje knjižnice. V njej ne najdemo stolov in miz, ampak pet postaj, na katerih so različne naloge oziroma problemi. Učilnica daje neskončne možnosti poučevanja in omogoča pridobivanje znanja ob povezovanju različnih predmetov.

Učilnica je namenjena drugačnemu načinu spoznavanja prometa, učenju o zelenih tehnologijah, reševanju problema odpadkov in urjenju turističnih ambasadorjev. Učilnico uporabljajo učenci od 6. razreda naprej, v njej izvajajo pouk v okviru obveznih in neobveznih izbirnih vsebin. Za uporabo pametne učilnice so usposobili 36 učiteljev, saj pametna učilnica postane pametna šele, ko učitelj omogoči, da učenci sami raziskujejo, aktivno sodelujejo, razglabljajo in ustvarjajo učno uro. Tako se recimo pri spoznavanju varovanja okolja na eni od postaj učijo o požarih, enega morajo tudi pogasiti, in sicer tako, da sprogramirajo robotka, ki potiska kocko na polje ogenj. Da je sploh problem ogenj, ki je eden od štirih stebrov na tej postaji, morajo otroci sami ugotoviti. Pri zraku morajo denimo pihniti na steber – kot v filmu Peti element. Otroci osvajajo znanje skozi igro.

V projektu, vrednem 173.000 EUR, so se povezali OŠ Ljubno ob Savinji, KLS Ljubno, društvo Novus, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in Občina Ljubno. Projekt je bil podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije preko LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Gre za prvo tovrstno učilnico v Sloveniji, ki pa bi jo seveda lahko prenesli tudi v druga slovenska okolja in nadgradili celo v koncept pametne šole.

Pametna podeželska učilnica - delavnica v Ljubnem

Povzeto po: www.delo.si/novice/slovenija/po-prvi-pametni-ucilnici-je-cilj-pametna-sola

Fotografija: OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj