Po mamutovih stopinjah z več kot 80 pohodniki

4.
Apr

V LAS Srce Slovenije smo v sodelovanju z Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik na prvo aprilsko soboto izvedli prav poseben dogodek – literarno transverzalo Po mamutovih stopinjah od Kamnika do Nevelj. S tem smo se pridružili praznovanju praznika Občine Kamnik in pripomogli k večji prepoznavnosti prenovljenega parka s skulpturo mamuta v naravni velikosti, ki je nova atrakcija Kamnika.

Vseh 80 udeležencev, otroci s starši in tudi veliko starejših ljudi, so dobili za na pot žepni vodnik Po sledeh neveljskega mamuta z vsemi pomembnimi informacijami o najdbi mamuta in njegovi rekonstrukciji pa tudi “zelenimi” napotki z trajnostnim ravnanjem z okoljem. Za popotnico so prejeli tudi zloženko s QR kodami s povezavami do avdio posnetkov besedil o mamutu, ki jih je napisal Kamničan Daniel Bezek.

Uvodoma sta navzoče pozdravila aktualni župan Matej Slapar in nekdanji župan Tone Smolnikar, ki sta razložila pohodnikom, kako je nastal mamutov kip.

Daniel Bezek je v Nevljah pri mamutovem mostu in v cerkvi sv. Jurija na jezeru povedal nekaj o odkritju mamuta in o zgodovini kraja. Na Vodiškarjevi domačiji nas je sprejela Iris Golob s čajem in ogledom njihove obnovljene stare kmečke hiše z arheološko zbirko. Pohod je s pripovedovanjem zgodb iz bogate mitološke zakladnice teh krajev popestirala Breda Podbrežnik iz kamniške Knjižnice, ki je skupaj z Mileno Glušič zasnovala tudi samo pot. Transverzalo smo zaključili s srečanjem z avtorjema stripa Urmal, mamutov prijatelj, Mihom Hančičem in Jožetom Urbanijo.

Dogodek je del nagrajenega projekta Kamniška literarna transverzala, ki ga izvaja Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik že šesto leto. Gre za voden pohod, namenjen spoznavanju kraja in njegovih posebnosti. V načrtovanje so vedno povabljena društva, krajevne skupnosti ali posamezniki, ki sodelujejo pri snovanju ali sami izvedbi transverzale s predstavitvami ali svojimi vedenji.

Projekt Skulptura mamuta z urejenim območjem sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Avtor fotografij: Luka Dakskobler