Vinogradništvo in sadjarstvo še živita

27.
Feb

V ponedeljek, 13. 2. 2023, je v Mestnem muzeju Litija potekala predstavitev vinogradništva in sadjarstva na šmarskem in litijskem območju, ki sta jo pripravila Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno in Sadjarsko društvo Litija. Odlična obiskanost je pokazala, da sta obe tematiki zelo aktualni.

Na začetku sta polno dvorano obiskovalcev pozdravila predsednik Društva ŠTUC Jože Zadražnik in članica Sadjarskega društva Vesna Velikonja. Za njima je član Vinogradniškega društva ŠTUC Jože Perme predstavil zgodovino vinogradništva v svetu in na Slovenskem. Kot zanimivost je omenil, da je o vinogradništvu na našem območju pisal že Janez Vajkard Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjski. Vinograde, ki jih obdelujejo člani društva ŠTUC, je Jože Perme umestil v Dolenjski vinorodni okoliš. Želje vinogradnikov po izboljšanju pridelave grozdja, kletarjenju in medsebojnemu druženju so leta 2005 pripeljale do ustanovitve Vinogradniškega društva ŠTUC Šmartno, katerega glavna gonilna sila so bili Jože Zadražnik, Franc Šuštar, Jože Verbajs in Jože Perme. Kot ime in simbol društva so izbrali ime ŠTUC, ki se nanaša na vinogradniško posodo »štuc«, ki je namenjena opravilom pri trgatvi in pretoku vina. Štuc pa je tudi visok kozarec, ki ima dno navadno v obliki mnogokotnika.

Ustanovnega zbora Društva ŠTUC se je udeležilo več kot sto vinogradnikov iz šmarskega in litijskega območja, kar je bil pokazatelj, da vinogradniki res potrebujejo povezovalno organizacijo. Društvo je skrbelo za strokovna izobraževanja na področju vinogradništva in kletarjenja, za ocenjevanje vin, organizacijo tradicionalnega pohoda in druženje z drugimi društvi. Nekateri posamezniki so na različnih tekmovanjih dosegali lepe rezultate in medalje. S tem je bila med ŠTUC-arje nehote vnesena pozitivna tekmovalnost in konkurenčnost, ki vzpodbuja težnjo po še kvalitetnejši pridelavi vin.

Društvo ŠTUC je uspešno tudi pri črpanju evropskih sredstev na razpisih LAS Srce Slovenije. Pridobili so nepovratna sredstva za nabavo tehnične opreme za meritve vin, računalniško opremo, opremo za ureditev prostora, nakup društvenega prapora in izdajo društvene brošure. Tudi aktualen dogodek je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije in je del projekta Okusi domačnosti, ki ga sofinancirata Evropski kmetijski sklad in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Člani Društva ŠTUC so izvedli testne degustacije lokalnih vin tudi v Rudniku Sitarjevec Litija.

V društvu se lahko pohvalijo tudi z vinogradniško brajdo s cepičema najstarejše trte iz mariborskega Lenta, ki so jo postavili pri župnijskem vrtu v Šmartnem, in z vinskim regalom v grajski kleti gradu Bogenšperk. Člani društva ŠTUC so ponosni na svoje delo in verjamejo, da se bodo dobre prakse nadaljevale tudi v prihodnje.

Sledila je predstavitev Od sadja do žganja s strani Janija Hostnika. Obiskovalcem dogodka je predstavil podroben postopek žganjekuhe. Opozoril je na vrsto napak, ki se pri žganjekuhi najpogosteje pripetijo in jih podkrepil s praktičnimi nasveti. Še posebej je opozoril, da je potrebno  paziti na čistočo. Uporabiti je potrebno nepoškodovano in čisto sadje, saj se s tem že na začetku odstrani škodljive mikroorganizme, ki bi kasneje lahko vplivali na kvaliteto žganja. Paziti je potrebno tudi na način mletja, izbiro kotla, način kuhanja, destilacijo in na koncu tudi na pravo redčenje. Svojo predstavitev je zaključil z rekom Paracelsusa: »Vse je strup in nič ni neškodljivo, le odmerek loči zdravilo od strupa!«

Po predstavitvi je sledila degustacija vin in žganja. Udeleženci dogodka so lahko preizkusili kar devet različnih vin, pet vrst žganja in tri likerje članov obeh društev. Razvila se je tudi sproščena razprava. Dogodek je bil poučen in prijeten, zato bi ga veljalo kdaj ponoviti.