Po vzoru KIKštarterja nastaja tudi v Moravčah podjetniški inkubator

17.
Feb

Dve občini in dve okolji sta se povezali za učinkovitejši podjetniški preboj. V LAS Srce Slovenije smo z veseljem podprli projekt kamniškega KIKštarterja in Občine Moravče, ki želita s sodelovanjem prenesti dobro prakso nastanka močne podjetniške skupnosti, ki je nastala v Kamniku, tudi v okolje Moravč. Eden glavnih pobudnikov projekta je dr. Milan Balažic, župan Občine Moravče, ki želi zagnati v Moravčah podjetniški inkubator prav po vzoru kamniškega KIKštarterja, ki je eden najuspešnejših co-working prostorov v Sloveniji.

Občina Moravče želi potencialnim podjetnikom, še posebej mladim, omogočiti brezplačno začetno pomoč pri oblikovanju podjetja, nuditi pogoje za delo, opremo, programe, izobraževanje in podjetniške delavnice. V podjetniški inkubator želi povezati obrtnike, eko-kmetovalce, nosilce storitvenih dejavnosti in tudi snovalce turističnih programov. S tem namenom se bo v pomladno-poletnem času, ki je pred nami, v Moravčah zvrstilo več dogodkov, pri katerih bo sodelovala zadruga KIKštarter, ki jo vodita Matjaž Jug in Nikolaja Škrjanec.

Prvo srečanje ob vzpostavitvi Moravškega podjetniškega centra je potekalo 16. februarja 2023. Sledila bo še Startup šola podjetništva, ki bo potekala prav tako v Moravčah 29. in 30. marca 2023. Startup šola podjetništva je namenjena mladim – dijakom, študentom – in ostali zainteresirani javnosti s podjetniško žilico, da se spoznajo s prvimi koraki, ki so potrebni, da samozavestno vstopijo v svet podjetništva. Šola poteka v obliki predavanja, kjer udeleženci pridobijo nova teoretska znanja, in delavnice, kjer nova znanja utrdijo in vaje, kjer pridobljeno znanje uporabijo v praksi.

Del projekta, poimenovanega Podjetno srce, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, je tudi izvedba podjetniških delavnic s poudarkom na okoljskih vsebinah v višjih razredih osnovnih šol, tako v Moravčah, kot tudi na širšem območju Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani, Litiji in Lukovici. Namen delavnic je spodbujati mladostnike k razmišljanju o poklicnih priložnostih, pri katerih ima podjetništvo zagotovo pomembno mesto.

Zadrugo KIKštarter so pred leti ustanovili kamniški podjetniki, ki so danes mentorji novim mlajšim podjetnikom, ki šele vstopajo na trg, se razvijajo in iščejo svoj prostor pod soncem. Za namen svojega delovanja so odkupili v Kamniku stavbo stare Smodnišnice in v njej postopoma uredili kar 22 pisarn za mlade podjetnike. V prostorih KIKštarterja se kalijo številne podjetniške ideje in nastajajo start-up podjetja. To je prostor, kjer se podjetniki počutijo domače, saj so jim na voljo skupni prostori za dogodke, delavnice in srečanja, pisarniški prostori, oprema in nenazadnje nasveti kolegov, ki poznajo mnoge rešitve za najrazličnejše izzive. KIKštarter ponuja redna izobraževanja in predstavitve dobrih praks ter stimulativno okolje za razvoj mladih podjetnikov. Zadnja leta organizira vse bolj prepoznaven vseslovenski turistični start-up vikend, ki je namenjen razvoju podjetniških idej na področju turizma, kar se odlično dopolnjuje z vizijo turistične destinacije Kamnik. Vse to predstavlja primer, kako se lahko različna vsebinska področja delovanja nekih okolij lahko med seboj podpirajo in dopolnjujejo.

Mija Bokal