V Javorju zaživelo medgeneracijsko središče

14.
Dec

V novembru se je zaključil projekt Medgeneracijsko središče Javorje, ki ga je prijavilo na razpis LAS Srce Slovenije Kulturno društvo Javorje skupaj s partnerjema Občina Šmartno pri Litiji in podjetniško zadrugo Rise Šmartno Litija. Že v letu 2021 so bila na objektu nekdanje Podružnične šole Javorje zaključena obnovitvena dela. V obnovljenih prostorih sta dobila svoj prostor enota Vrtca Ciciban iz Šmartnega pri Litiji in nato še težko pričakovano Medgeneracijsko središče Javorje, ki so ju domačini zelo lepo sprejeli.

Etnološka delavnica o kraju

Krajanom Javorja in okoliških vasi je bil tako ponovno vrnjen v uporabo zelo priljubljen objekt javorske šole, na katerega jih veže veliko lepih spominov iz otroštva in mladosti. Ob strokovni podpori kamniškega Zavoda Oreli so člani Kulturnega društva Javorje vzpostavili svoj model delovanja Medgeneracijskega središča Javorje.

Medgeneracijsko središče je zaživelo ob podpori kamniškega Zavoda Oreli.

V dobrem letu so izvedli že preko 20 najrazličnejših dogodkov: od predavanj, izobraževanj za prostovoljstvo, srečanj za starejše, pa do medgeneracijskih delavnic na temo kulinarike, peke, zeliščarstva, pletarstva, računalništva, slikanja, podjetništva in tudi kmetijstva. Pri izboru vsebin so poskušali najti za vsakogar nekaj, da so lahko spodbudili medgeneracijsko sodelovanje in omogočili prenos starih znanj na mlajše generacije. Zelo so si prizadevali vključiti tudi najranljivejše ljudi iz svoje skupnosti in bili pri tem nadvse uspešni.

Kulinarična delavnica peke pletenic

Kot pove pobudnica projekta Slava Murnc si bodo v društvu še naprej prizadevali za razvoj vsebin medgeneracijskega središča, zlasti za vsebine, ki bi izboljšale kvaliteto življenja vseh prebivalcev. “Pomembno je, da se dogodki neprekinjeno odvijajo naprej, tudi po zaključku projekta. Srečujejo se mlade mamice, skupina za prostovoljstvo in ljudsko petje, izvajajo se delavnice, srečanja za starejše, vaje za tradicionalne žive jaslice in tako dalje.” Še posebej je ponosna, da so spodbudili medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanj: “Na delavnici klepanja kose in ročne košnje trave je bilo zaznati izjemno navdušenje tako med starejšimi kot mlajšimi udeleženci.”

Delavnica učenja klepanja kose

Krajani so še posebej zadovoljni, ker je demografsko ogroženo območje, iz katerega so se ljudje vrsto let izseljevali, dobilo tako medgeneracijsko središče kot vrtec. Slava Murnc pove: “Brez našega projekta do tega zagotovo ne bi prišlo. Projekt je odprl pot za marsikaj, prepričana sem, da bomo lahko dodali še vrsto novih vsebin.” Kot primer navede zadnjo veselo novico, da bo v decembru pod “medgeneracijsko” streho začela delovati še krajevna knjižnica Knjižnice Litija. »Ta projekt je zelo pomemben za naš kraj in dobili smo potrditev, da delamo prav. Kraj je ponovno zaživel in dobil nek nov zagon. V stavbo nekdanje šole v Javorju se postopno vrača duša. Obudila se je usihajoča podeželska skupnost in zvišala kakovost življenja na območju. To pa bo zagotovo doprineslo k preprečevanju odseljevanja mlajšega prebivalstva v mesta oziroma izven domačega kraja,« zaključi misli ga. Murnc. Tudi v LAS Srce Slovenije se veselimo vseh teh mnogoterih učinkov projekta.

Srečanje starejših prebivalcev kraja

Projekt Medgeneracijsko središče Javorje sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 preko LAS Srce Slovenije.

Mija Bokal, LAS Srce Slovenije

Srečanje pogovorne skupine za mlade mamice