V Motniku pestro dogajanje za domačine

9.
Dec

V letošnji sezoni se je na obnovljenem tržnem prostoru v Motniku zvrstilo že osem sobotnih kmečkih tržnic, ki so se med domačini zelo dobro prijele. Tržnico organizira Turistično društvo Motnik in je del vsebin projekta Obnova trga v Motniku, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi preko LAS Srce Slovenije. Ponovna vzpostavitev kmečke tržnice je bila dolgoletna želja krajanov Motnika.

Zgodovinsko gledano je Motnik pridobil trške pravice in s tem tudi pravico do sejmov daljnega leta 1423. Že takrat so se zavedali, da kraji, v katerih se odvijajo sejmi, dodatno zaživijo. To se dogaja tudi danes. Vsako tretjo soboto v mesecu je v Motniku tržni dan in tržni prostor oživi. Marjan Semprimožnik, predsednik Turističnega društva Motnik in glavni pobudnik ponovne uvedbe tržnih dni, ocenjuje dogajanje zelo pozitivno: “Veseli smo, da tako razstavljaljci kot kupci oziroma obiskovalci prihajajo ne samo iz Motnika, ampak tudi iz drugih krajev oziroma občin. Na splošno je tržnica postalo mesto srečevanj tako krajanov kot tudi ostalih. Kraj je s kmečko tržnico dobil nov zagon in prijeten osrednji prostor za druženje.”

Med izdelki, ki jih ponujajo lokalni kmetje, se najde za vsakogar nekaj: kruh, med, jogurt, sire, kostanj, suhomesnate izdelke, domača jajca, krompir, pivo in pripravljene jedi iz domače motniške gostilne. Med kupci so predvsem domačini pa tudi drugi navdušenci nad lokalno pridelano hrano iz celotne Tuhinjske doline pa tudi iz Trojan in Kamnika. Seveda tržnica ni namenjena le sobotnim nakupom, pač pa tudi medsebojnemu druženju, povezovanju in izmenjavi idej za razvoj kraja in doline. Veseli nas, da v Turističnem društvu Motnik že načrtujejo pestro ponudbo dogodkov tudi za leto 2023.

Skupnostni prostor je Občina Kamnik v začetku leta 2022 uredila s sredstvi Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. V projekt so poleg Občine Kamnik kot partnerji vključeni še Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod domačo lipo in Turistično društvo Sveti Vid iz sosednje Lukovice.

Mija Bokal, LAS Srce Slovenije

Utrip sobotnih tržnic

Ponudniki čakajo na obiskovalce

Odprtje tržnega prostora v Motniku, junij 2022