LAS Srce Slovenije nadaljuje z delom tudi v novem programskem obdobju 2023-2027

30.
Nov

Pred nami je novo programsko obdobje 2023-2027, novi izzivi in nove naloge. Skupščina LAS Srce Slovenije je podprla pobudo Razvojnega sveta LAS in sprejela odločitev, da LAS Srce Slovenije tudi v prihodnjem programskem obdobju 2023-2027 nadaljuje svoje delo v obliki in na območju kot v dosedanjih programskih obdobjih.

V skladu s potrjenim Strateškim načrtom skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo, s katerim se podpirajo aktivnosti lokalnih pobud oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD), predvsem z namenom spodbujanja zaposlovanja na podeželju, večje socialne vključenosti prebivalcev, ohranjanja dediščine na podeželju, trajnostnih oblik turizma, spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in različnih socialnih ter »pametnih« storitev po konceptu t. i. pametnih vasi, bomo lahko kmalu pričeli z aktivnostmi za podpis nove Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za obdobje 2023-2027 ter pripravo nove strategije lokalnega razvoja. V kratkem pričakujemo objavo Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, na podlagi katere bomo pričeli s postopkom oblikovanja novega LAS in sklicali skupščino ustanovnih članov. Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in dostopno tako posameznim fizičnim osebam kot tudi podjetjem, društvom in javnim organizacijam pod enakimi pogoji kot doslej, zato ste vabljeni, da spremljate našo spletno stran in se po objavi povabila aktivno vključite v LAS tudi v novem programskem obdobju. Vaš pobude za prihodnji razvoj območja bodo zelo dobrodošle!

Kontakt:

T: 01/ 896 27 13

E: las@razvoj.si