Občina Litija vabi na zaključni dogodek projekta Ozeleniti mesto Litija

21.
Okt

S projektom Ozeleniti mesto Litija je Občina Litija poskrbela za ozelenitev in ureditev kar treh lokacij. Pri ohranjanju lepega in urejenega videza lokacij so imeli največjo vlogo partnerji projekta MDI Litija-Šmartno, so.p. in Zeleni inval invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov d.o.o., ki so kot partnerji nastopili med projektom.

V projekt vključeni posamezniki in organizacije iz lokalnega okolja pa so tem površinam v mestu dodali še okoljske in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta je bila pripravljena mobilna razstava o pticah, izdelane in postavljene so bile knjigobežnice ter ptičje valilnice, organiziranih je bilo tudi nekaj družabnih dogodkov.

 

Projekt se lahko pohvali z naslednjimi rezultati:

Zaposlitev invalidne osebe in pridobljena nova znanja

Z zaposlovanjem socialno ranljivejših skupin prebivalstva se je izboljšala njihova socialna vključenost, izboljšala kvaliteta življenja in samostojnost. Zaposleni so pridobili tudi nova znanja s področja urejanja parkovnih površin, uporabe naravnih materialov in izvajanja projektov.

Svetčeva ploščad

Zeleno senco smo pridobili z novimi mobilnimi drevesi s klopmi. Drevesa zagotavljajo tudi naravno hlajenje velike asfaltne površine. Betonska ploščad je postala privlačnejša in se spreminja v prijetno mesto druženja.

Park ob Savi

Pomladitev drevoreda vrb ob reki Savi in ureditev rečnega pasu, ki je zahtevala zamenjavo starih bolnih dreves ter odstranitev samoniklih dreves in grmičevja, je park naredila bolj zračen in prijetnejši na pogled. Nove klopi in koši odslej vabijo k obisku in sproščenemu druženju v parku. Prenova parka z novimi klopmi in koši mimoidoče vabi, da se za trenutek ustavijo in si vzamejo čas zase.

Park na Stavbah

Zamenjava dotrajane urbane opreme je park osvežila in  omogoča prijetnejše medgeneracijsko druženje med prebivalci in obiskovalci.

Prijetnejše bivalne razmere prebivalcev in obiskovalcev mesta

Projekt je omogočil izvedbo vrste prijetnih dogodkov in domačine povabil k sodelovanju, povezovanju in soustvarjanju boljše podobe mesta. V sodelovanju s Knjižnico Litija ter učenci Osnovne šole Litija so nastale knjigobežnice. Pri postavitvi ptičjih gnezdilnic je poleg Osnovne šole Litija sodeloval nekdanji Litijan, pisatelj, fotograf in naravovarstvenik Ivan Esenko. Prijetnejšo izkušnjo so v parku popestrili tudi panoji, ki so z zanimivimi in poučnimi vsebinami obiskovalce vabili k ogledu in razmisleku.

Urejene zelene površine

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji in Socialno podjetje, Zeleni inval IP d.o.o. vestno opravljata svoje delo in skrbita, da površine, ki so bile urejene s projektnimi sredstvi, ostajajo čiste in privlačne za obiskovalce.

 

Projekt Ozeleniti mesto Litija sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.