Objavljeni 1. javni poziv LAS Srce Slovenije v letu 2022 za sklad EKSRP

28.
Sep

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-2022-eksrp/ dne 28. 09. 2022 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2022 za sklad EKSRP.

 Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30. 11. 2022.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 125.393,64 evrov.

 Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65%.

 Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 28. 11. 2022.

Povezava do javnega poziva in razpisne dokumentacije: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/1-javni-poziv-2022-eksrp/