Okušanje vode na festivalu pitne vode ob Janezovem izviru

30.
Avg

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije in Jamarski klub Kamnik sta pripravila preteklo nedeljo festival pitne vode na Kmetiji Osoje na Lazah v občini Dol pri Ljubljani. Zbrani, ki si se udeležili tradicionalnega praznovanja ob kapeli sv. Modrosti, so lahko okušali vodo iz lokalnega Janezovega izvira in jo primerjali z vzorci naravne vode iz drugih izvirov, katerih kvaliteto preverjajo v Jamarskem klubu Kamnik.

Festivali pitne vode predstavljajo eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica in LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. Med poletjem se je na projektnem območju zvrstilo več dogodkov, katerih namen je osveščanje ljudi o pomenu kakovostne pitne vode za naše vsakdanje življenje.

V okviru raziskave, ki jo je opravil Razvojni center Srca Slovenije, je bilo popisanih na območju Srce Slovenije okrog sto vodnih virov, za 15 izbranih izvirov, ki so v širši javni uporabi, pa je bila opravljena v avgustu tudi analiza vode, ki je pokazala na njeno dejansko kvaliteto za uživanje. Rezultate raziskave bomo predstavili na spletni strani LAS Srce Slovenije in tudi na zadnjem festivalu pitne vode, ki bo potekal predvidoma v nedeljo, 18. septembra, v Planinskem domu Ušte – Žerenk nad Moravčami.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Besedilo in fotografije: Mija Bokal, LAS Srce Slovenije