Delimo dobre prakse: Življenje in učenje z gozdom na Slovaškem

28.
Jul

28. julij 2022 – Na Slovaškem so v Tatrah v bližini mesta Poprad zasnovali Krásne Sady, edinstven projekt, ki vključuje trajnostne in inovativne rešitve v gradbeništvu in energetiki. Zgraditi želijo pravo gozdno mestece, v katerem bi imeli prebivalci na voljo prostor za bivanje, izobraževanje in aktivno preživljanje prostega časa. Pri gradnji ravnajo trajnostno in upoštevajo pravilno rabo naravnih lastnosti okolja, posamezni objekti vključujejo tudi zasaditve po načelih permakulture.

Z vizijo vzpostavitve večjega naselja so naprej postavili v osrednjem delu Krásny Sadov Zavod za gozdno pedagogiko, ki skrbi za varstvo in izobraževanje otrok in deluje po principu zasebne šole. Vzpostavljen je bil s sredstvi Evropskega sklada za razvoj podeželja preko programa LEADER, ki ga izvaja tamkajšnja lokalna akcijska skupina. Okrog osrednjega objekta so postavili šest lesenih objektov s kritino iz trstike, ki jo je mogoče reciklirati. Vsaka od stavb je poimenovana po rožah in drevesih in služi določeni vsebini – gibu in plesu, govoru in glasbi, likovni umetnosti, naravoslovju, rokodelstvu in matematiki. V teh objektih izvajajo različne okolju prijazne programe, poletne tabore in druge aktivnosti za otroke, ki so namenjene širši javnosti.

Pri gradnji skušajo združiti več vidikov, da bi lahko vsak lastnik zemljišča našel svoj pravi dom. Občutek domačnosti je tesno povezan z naravo, kakovostno hrano z lastnega vrta, nizkimi stroški bivanja, dovolj zasebnosti ter aktivnim in vsebinsko polnim prostim časom. Da bi združili vse te lastnosti, ima vsaka parcela nenavadno veliko površino – več kot 10.000 m2.

Koncept projekta Krásne Sady temelji na:

  • trajnostno, okolju prizano bivanje v naravi, a hkrati blizu mesta;
  • sodobne tehnologije v sozvočju z naravo, ki znižujejo življenjske stroške;
  • lastni vrt daje možnost prehranske samooskrbe in neodvisnosti posameznih družin;
  • življenje na lastnem vrtu prihrani veliko časa in denarja, svoj prosti čas lahko prebivalci namenjajo otrokom, družini in hobijem;
  • otroci ne odraščajo na ulici, med avtomobili in stanovanjskimi hišami, ampak preživijo otroštvo v plezanju po drevesih in igrah na travnikih;
  • življenje v kraju Krásny Sady ponuja nove priložnosti za poslovanje in sodelovanje med sosedi;
  • življenje v naravi, obdano z zelenjem in tišino, pomeni manj stresa in več pozitivne energije.

Krásne Sady je projekt za vse tiste, ki mislijo naprej – na prihodnost svojih otrok in prihodnost planeta.

Vir: www.krasnesady.sk/zariadenie-lesnej-pedagogiky