Rajhova domačija dobiva svojo prenovljeno podobo

27.
Jul

27. julij 2022 – Na Občini Dol pri Ljubljani so se lotili postopnega urejanja vaškega jedra na posestvu 170 let stare Rajhove domačije v Dolu pri Ljubljani, pri čemer združujejo nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za ravzoj podeželja, ki so jih pridobili za izvedbo projektov na razpisih LAS Srce Slovenije. V poletnem času se zaključuje investicija v obnovo pomožnega objekta, v katerem so uredili sanitarije in poletno kuhinjo, kar bo omogočalo izvajanje različnih prireditev, delavnic in drugih dogodkov za domačine in druge obiskovalce.

V okviru projekta Čebelja pravljica povezuje so uredili sanitarije in v parku postavili učni čebelnjak, prilagojen za otroke, pa tudi za slepe in slabovidne. V njem bo urejen prostor za počitek po principu apiterapije, ki bo služil za prikaz dela s čebelami, pridobivanja medu, vdihovanja aerosola in ozaveščanje o pomoči čebel. Predstavitvi novih vsebin bodo namenili čebelarski sejem in druge projektne dogodke, razvit pa bo tudi povezovalni turistični program, ki bo vključeval doživetje na učni poti Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici, medeno kulinarično doživetje v tamkajšnjem Gostišču pri čebelici in obisk čebelnjaka in vodenje po Rajhovi domačiji s strani ČD Dolsko.

S projektom Park življenja bodo ponudbo Rajhove domačije dopolnili še z zeliščnim vrtom in nasadom starih sadnih drevesnih vrst, ki bodo kasneje v rodni dobi omogočala tudi izdelovanje različnih hišnih pripravkov za obiskovalce. Jeseni in drugo leto bodo na Občini Dol pri Ljubljani skupaj s partnerjema TD Dolsko in Sadjarsko-vrtnarskim društvom Tunjice organizirali še delavnice in tematska sejma na temo zeliščarstva in sadjarstva.

V osrednji objekt Rajhove domačije se bo jeseni predvidoma preselila občinska uprava, drugi objekti pa bodo namenjeni različnim podpornim dejavnostim, ki bodo pripomogli k oživitvi vaškega jedra. Z novimi projekti želijo na Občini Dol pri Ljubljani nadaljevati začrtan razvoj in dokončno urediti domačijo, ki bo vaščanom zagotovo v ponos.