Pridite po kolo

30.
Jun

30. junij 2022 – Od 1. julija dalje se boste s kolesom iz sistema Po kolo lahko odpravili na izlet, rekreacijo ali po nujnih opravkih. Na podeželju LAS Srce Slovenije so po novem postavljena tri postajališča za izposojo koles, in sicer v Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji, tekom leta pa bo postajališče postavljeno še v Kamniku. Vsaka od kolesarskih postaj ima za izposojo na voljo pet koles, od tega po dve z električnim pogonom. Z registracijo v sistem si lahko kolo sposodite na lokacijah pred Občino Dol pri Ljubljani, Občino Litija ali v Šmartnem pri Litiji, ob zaključku uporabe pa ga vrnete na eno od omenjenih postajališč Po kolo oz. postajališč v sistemu Kolesarska veriga na podeželju.

Občine Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji želijo ustvariti alternativo obstoječim načinom mobilnosti na podeželju in čim širši javnosti približati kolesarjenje, zato so se dogovorile, da letni paket uporabe sistema Po kolo stane le 10 eur. Trenutno je v vsaki občini postavljena po ena postaja, kar otežuje popolno kolesarsko izkušnjo, a si občine prizadevajo, da se v nadaljevanju sistem nadgradi. Do takrat pa si uporabnik lahko kolo izposodi za do 14 ur na teden. Uporabnik čas izposoje razporeja po svoji želji. Lahko se vsakodnevno odpravi na kolo za uro ali dve ali pa si kolo izposodi za daljši izlet. Vsak začetek tedna se število ur začne šteti od začetka.

Vse potrebne informacije o registraciji v sistem »bike sharing« Po kolo dobite na TIC Litija, TIC Šmartno pri Litiji in Občini Dol pri Ljubljani ter tudi spletnih straneh sodelujočih občin. Tisti, ki jim je tehnologija blizu, se lahko registrirajo kar preko telefonske aplikacije Mobiln.si, in sicer s kartico ali uporabniškim imenom in geslom. Naprošamo vas, da morebitne težave oz. napake javljate na lokalne TIC-e oz. klicni center, da se bodo te kar se da hitro odpravile.

Projekt sodelovanja LAS Kolesarska veriga na podeželju sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Gre za teritorialno največjo operacijo v okviru lokalnih akcijskih skupin, ki povezuje regije in lokalne skupnosti, saj je sistem med seboj povezan. Projektne aktivnosti na podeželju ustvarjajo možnosti, ki izhajajo iz področij pametne in trajnostne mobilnosti, kot so potovanje in dojemanje prostora skozi integriran in elektrificiran sistem izposoje koles.

Foto: Saša Pirnavar in Mija Bokal