Obnovljeni trg v Motniku predali v uporabo domačinom

2.
Jun

2. junij 2022 – Krajani Motnika so se razveselili prenovljenega prireditvenega prostora v njihovem trškem jedru, ki ga je Občina Kamnik uredila s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije. Nov prireditveni prostor bo krajanom in lokalnim društvom služil za prireditve in lokalno tržnico, ki je potekala prvič ob otvoritvenem dogodku v soboto, 28. maja 2022. Za manjše, od središč odmaknjene kraje, kot je Motnik, pomenijo takšni projekti pomembno pridobitev, saj imajo za prebivalce velik povezovalni pomen.