Literarni natečaj za mlade o alpskih vodah

23.
Maj

23. maj 2022 – Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru projekta Mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alpah razpisujeta literarni natečaj na temo alpskih voda, h kateremu vabita tudi mlade med 6. in 19. letom z območja LAS Srce Slovenije. Vabimo vas, da v kateri koli obliki literarnega dela ubesedite vaše razmišljanje o vodi.

Zapišite svoje občutke, vedenje, napovedi, razmišljanja, skrbi, občudovanje, veselje ali izkustvena doživetja, povezana z vodo v alpskem delu Slovenije. Pišete lahko tudi o temah, povezanih z vodo v vašem domačem okolju. Lahko gre za aktualne in prihodnje teme, za resnične ali domišljijske prigode. Prepustite se, naj vaše misli in besede stečejo kot voda.

Pri pisanju bodite ustvarjalni in pripravite literarna dela v obliki kratkih ali daljših zgodb, pesmi, skečev, črtic, dnevniških zapisov, dramskih del itd. Dolžina naj ne bo daljša od 10.000 znakov s presledki, pesmi pa naj ne imajo več kot 60 verzov.

Literarna dela pričakujejo do 15. julija 2022. V dveh starostnih kategorijah bo podeljenih po 8 nagrad. Izbrana dela bodo razglašena v juniju 2022, nagrajenci se bodo lahko udeležili celodnevnega izleta po Kamniško-Savinjskih Alpah.

Literarni natečaj poteka v okviru projekta sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije.