Uspešna prenova trga v Motniku

19.
Maj

19. maj 2022 – Krajani Motnika so se zagotovo razveselili prenovljenega prireditvenega prostora v njihovem trškem jedru, ki ga je Občina Kamnik uredila s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije. Gre za zaščiteno trško jedro, zato je morala obnova potekati v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine. Za manjše, od središč odmaknjene kraje, kot je Motnik, pomenijo takšni projekti pomembno pridobitev, saj imajo za prebivalce velik povezovalni pomen. Nov prireditveni prostor bo krajanom in lokalnim društvom namreč služil za prireditve in druženja, na njem bo z 28. majem 2022, ko bo potekal otvoritveni dogodek, zaživela tudi lokalna tržnica.

Projekt Oživitev trgov je Občina Kamnik prijavila na razpis LAS Srce Slovenije skupaj s partnerji Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo in Turističnom društvom Sveti Vid iz sosednje občine Lukovica. Investicijski del projekta predstavljajo nove površine v Motniku, ki so urejene kot plato in zelenica, postavljene so tudi klopi, prenovljena parkirna mesta in avtobusna postaja, zgrajen pločnik in prestavljena transformatorska postaja z vso potrebno električno napeljavo. Pod prireditvenim prostorom sta zdaj urejeni tudi kanalizacija in javna razsvetljava. Partnerska društva bodo poskrbela za vsebine, ki se bodo ovijale v obnovljenem trškem jedru Motnika in tudi v Šentvidu pri Lukovici v prihodnjih mesecih.

Obnovljen trg v Motniku

Star trški pranger v Motniku

V Motniku bodo prihodnje leto praznovali 900. obletnico prve omembe kraja v pisnih virih, nedvomno pa je bil kraj poseljen že v antiki. Svoje ime naj bi dobil po staroslovanski besedi “matiti”, kar pomeni kaliti. Ime izhaja iz motne vode potoka Reka, današnje Motnišnice. Skozi Motnik je potekala pomembna rimska cesta od Ljubljane proti Celju. Tudi v srednjem veku je tukaj potekala trgovska pot, kraj se je razvijal v povezavi s furmanstvom. V prihodnjem letu 2023 bo tudi 600. obletnica, odkar je avstrijski nadvojvoda Ernest Železni podelil kraju trške pravice, s čimer ga je povzdignil v trg in mu dal pravico do tedenskega sejma na nedeljo. Kmalu so si Motničani pridobili vse trške svoboščine in sodstvo. Obsojence so privezali ob sramotilni steber – pranger, ki se še vedno nahaja v parku.

Polž je zaščitni znak Motnika

S prangerjem je povezana tudi legenda o motniškem polžu, ki je zaščitni znak kraja. V srednjem veku je moral vajenec, ko se je izučil obrti, za nekaj časa v tujino. Po izvršitvi mojstrskega dela in vplačani visoki vpisnini, je postal mojster. Prirediti je moral mojstrsko pojedino in piti iz cehovske pobratinske posode, lupine morskega polža, ki jo je na verižici hranil cehovski starešina. Motničani naj bi kupili 2-metrskega polža in ga z verigo privezali k prangerju ter redili. Ko so ga zaklali, naj bi njegova kri oškropila celo cerkveni zvonik pri Ločici, ki je še danes na zahodni strani rdeč. Na ta način je Motnik dobil svojega polža in številne pripovedke, šaljivke in zbadljivke. V poklon bogatemu ljudskemu izročilu in zbiralcu slovenske slovstvene folklore Gašperju se bo tudi letos med 10. in 12. junijem 2022 v Motniku odvil Križnikov pravljični festival – Jenkret je biv … Verjamemo, da bo trg z novo pridobitvijo še bolj zaživel.

Vir: www.motnik.si