LAS Srce Slovenije dobra praksa za belgijske mlade kmete in raziskovalce

19.
Maj

19. maj 2022 – V LAS Srce Slovenije smo s predstavitvijo našega delovanja in dobrih praks sodelovali pri mednarodnem študijskem obisku mladih kmetov in raziskovalcev iz Belgije. Dogodek je organiziral Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, srečali pa smo se 11. maja 2022 pri našem članu na Kmetiji pri Ropet v Volčjem Potoku.

Domen Virant, namestnik predsednika LAS Srce Slovenije in mladi prevzemnik Kmetije Pr' Ropet

Domen Virant, namestnik predsednika LAS Srce Slovenije in mladi prevzemnik Kmetije Pr’ Ropet

Gostje z belgijske univerze v Leuvenu so bili v Sloveniji med 10. in 13. majem 2022. Njihov slovenski partner Oddelek za geografijo jim je pripravil dvodnevno študijsko turo po Sloveniji. Obiskali so kmetije novih pristopnikov v kmetijstvo in se srečali z LAS Srce Slovenije, županom Občine Bled, Biotehniškim centrom Naklo, Dobrotami Dolenjske in drugimi predstavniki podpornega okolja ua razvoj kmetijstva. Zanimalo jih je zlasti to, kako se novinci pozicionirajo v tradicionalnem kmetijskem okolju, kakšne mreže tvorijo in kako lahko različni akterji prispevajo k razvoju podeželja.

LAS Srce Slovenije je predstavil Mitja Bratun

Predstavniki LAS Srce Slovenije smo se s tujimi gosti srečali na Kmetiji pri Ropet v Volčjem Potoku, kjer jim je kot namestnik predsednika LAS in mladi prevzemnik kmetije Domen Virant predstavil svojo kmetijsko prakso in svoje sodelovanje v projektu sodelovanja LAS Odprta vrata kmetij, v okviru katerega je vzpostavil kmetijo za izkustveno učenje in se povezal z drugimi gorenjskimi kmetijami v seneni in sadni verigi kmetij. LAS Srce Slovenije je predstavil svoj vpliv na razvoj podeželja s podporo različnim projektom na temo kmetijstva in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter dobre prakse projektov, ki so bili doslej podprti z evropskimi sredstvi. V razpravi so Belgijci predstavili tudi svoje izkušnje sodelovanja z lokalnimi akcijskimi skupinami in v mrežah z drugimi kmeti pa tudi izzive vključevanja mladih v program LEADER.

Ogled Kmetije Pr’ Ropet v Volčjem Potoku

Dobrote Dolenjske kot primer dobre prakse lokalnega znamčenja kmetov in drugih prehranskih ponudnikov

Obisk Bleda

Fotografije: Razvojni center Srca Slovenije in Oddelek za geografijo FF UL v Ljubljani