Ponovno srečanje članov LAS Srce Slovenije

13.
Maj

13. maj 2021 – V torek, 12. maja 2022, je v Litiji potekala 21. seja Skupščine LAS Srce Slovenije. Poleg drugih točk smo obravnavali volitve novih članov za organe LAS za naslednje 3-letno mandatno obdobje. Dogodek smo nadaljevali z ogledom dobrih praks, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi preko LAS Srce Slovenije. Obiskali smo Mestni muzej Litija in Lesarius 7-čutni muzej na Veliki Preski.

Na seji so člani LAS obravnavali aktualne zadeve v zvezi z delovanjem LAS. Izvolili so tudi nove predstavnike v organe LAS Srce Slovenije. Predsednik ostaja Željko Savič, podpredsednik pa je odslej Domen Virant. V Razvojnem svetu so Katka Bohinc, Lijana Lovše in Boris Ravbar kot predstavniki javnega sektorja, Ivan Hribar, Jože Korošec in Jože Kos kot predstavniki ekonomskega sektorja in Klara Kržišnik, Zlatka Tičar in Lilijana Mandelj kot predstavnice zasebnega sektorja. V Nadzorni odbor so bili izvoljeni Barbara Strajnar kot predstavnica javnega sektorja, Marko Vode kot predstavnik ekonomskega sektorja in Jožica Bajc Pivec kot predstavnica zasebnega sektorja. Nadomestna članica je Alenka Urbanc.

Vsem dosedanjim članom se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo novo izvoljenim članom!

Sejo smo po uradnem delu nadaljevali z neformalnim druženjem z ogledom dobrih praks, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi preko LAS Srce Slovenije. Obiskali smo Mestni muzej Litija, kjer nas je kustosinja dr. Tina Šuštaršič popeljala po novih razstavnih prostorih v pritličju in kleti, ki so bili urejeni s sredstvi EKSRP in ESRR. Druženje smo nadaljevali v 7-čutnem muzeju LESARIUS na Veliki Preski, kjer sta nas sprejela Petra in Jože Kos. Spoznali smo razvojno zgodbo podjetja in muzeja, v katerem smo lahko tudi sami preizkusili svoje ročne sposobnosti pri delu z lesom.

Hvala vsem za odlično udeležbo in prijetno družbo!

Seje skupščine LAS se je udeležilo kar 34 članov.

Sejo je vodil predsednik LAS Željko Savič.

Predsednik se je zahvalil vsem dosedanjim članom za aktivno sodelovanje.

Prisotni izvoljeni novi člani organov LAS: Jožica Bajc Pivec, Klara Kržišnik, Jože Kos, Lilijana Mandelj, Boris Ravbar, Alenka Urbanc, Lijana Lovše, Željko Savič in Domen Virant.

Predstavitve članov organov LAS ostalim članom skupščine.

Nova predstavitvena soba v Mestnem muzeju Litija.

V spodnjih delih Mestnega muzeja Litija.

Dr. Tina Šuštaršič, kustosinja Mestnega muzeja Litija in vodja projekta Dediščina nas povezuje.

Člani LAS so navdušeno prisluhnili predstavitvi.

Člani LAS, v ospredju predstavniki občin Kamnik, Lukovica in Litija.

Sprejem na Veliki Preski.

Preizkušanje ročnih spretnosti v muzeju LESARIUS.

Ročna stužnica v muzeju LESARIUS.

Lesene igrače za majhne in velike otroke v muzeju LESARIUS.

Jože Kos, idejni vodja muzeja LESARIUS.

Ekipa LAS Srce Slovenije s člani pred muzejem LESARIUS.