Dan, posvečen pticam in čebelam

13.
Maj

13. maj 2022 – Ptice zahvaljujoč njihovi sposobnosti letenja najdemo povsod po svetu. Glede na njihove prilagoditvene sposobnosti v kulturni krajini ptice pogosto svoj dom najdejo tudi v naseljih. Kljub temu pa raziskave kažejo, da izumrtje grozi že več kot petini evropskih vrst ptic. S projektnimi aktivnostmi operacije Ozeleniti mesto Litija želi Občina Litija skupaj s partnerjem MDI Litija in Šmartno pri Litiji ljudi opomniti, kako pomemben člen v ekosistemu predstavljajo ptice. Brez njih je pridelava sadja, zelenjave in poljščin zelo otežena, žuželke se preveč razmnožijo, oprašitev rastlin je močno zmanjšana …

V okviru projekta je tako nastala fotografska razstava »Živimo s pticami«, ki bo krasila litijski park ob Savi in prikazovala izbor ptic, vezanih na vodno okolje reke Save, ki teče skozi Litijo, in ptic duplaric, ki jim lahko pomagamo z nameščanjem gnezdilnic. V projekt so bili vključeni tudi učenci OŠ Litija, ki so poleg knjigobežnic izdelali tudi pet ptičjih gnezdilnic in bodo tako omogočili gnezdenje nekaj ptičjim družinam.

V petek 20. maja 2022 bo o življenju ptic v naši okolici spregovoril pisatelj, fotograf in naravoslovec Ivan Esenko in nam predstavil načine, kako lahko vsak posameznik pripomore k varstvu in ohranjanju ptic ter narave.

Vabljeni!

Projekt Ozeleniti mesto Litija je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije in je sofinanciran  s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.