Vsak lahko pripomore k ohranjanju narave in varstvu okolja

6.
Maj

6. maj 2022 – V maju bosta v okviru projekta Ozeleniti mesto Litija, Občina Litija skupaj s projektnimi partnerji in z zunanjimi izvajalci izvedla dva prijetna dogodka, kamor vabi vse, ki verjamejo, da vsako še tako majhno dejanje lahko prispeva k boljšemu jutri in da vsak posameznik lahko pripomore k ohranjanju narave in varstvu okolja.

Na novo urejenih lokacijah v parku ob Savi in v parku pred Kulturnim domom Litija, kjer se je namestilo nove klopi in koše ter bo v prihodnje urejena tudi ozelenitev, bo v prihodnjem mesecu izveden družaben dogodek, ki bo okoljsko in glasbeno naravnan. Poleg nove fotografske razstave Živimo s pticami, ki bo prispevala boljšemu razumevanju ptic in okolja, bodo postavljene tudi ptičje gnezdilnice za ptice duplarice, ki zaradi vse večjega posega človeka izgubljajo svoj prostor za razmnoževanje.

Ptičja gnezdilnica

S postavitvijo knjigobežnic se bo mesto Litija spodbudijo k dvigu bralne kulture. V okviru projekta je občina k sodelovanju povabila Knjižnico Litija in OŠ Litija, ki bosta vsaka na svoj način prispevali k postavitvi in oživitvi dveh knjigobežnic, ki bosta prijazno vabili vse občanke in občane ter obiskovalce mesta, da se ustavijo, si vzamejo knjigo ter posedijo na kateri od novo urejenih lokacij.

Knjigobežnica v delu

7.5.2022 je predviden tudi že utečeni urbani sprehod Jane’s Walk, ki spodbuja prebivalce k aktivnemu vključevanju v urejanje bivalnega okolja. Pobuda urbanih sprehodov, ki izvira iz Toronta, se je razširila širom po svetu, s tem pa se širi tudi zavedanje, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in ureditvami javnega prostora prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja.

Mnenja lokalnih prebivalcev so ključna, saj ti najbolje razumejo, kako deluje njihova soseska in kaj je potrebno urediti za njihovo krepitev in izboljšanje. V Občini Litija si želijo prisluhniti idejam občanov, zato vas skupaj z izvajalci in strokovnjaki vabijo na voden sprehod po mestnih predelih, kjer se bo v približno uri in pol čas namenilo pogovorom o izzivih, s katerimi se prebivalci dnevno soočajo o idejah, kako sosesko narediti privlačnejšo in prijetnejšo za življenje. Zaključek pa bo sladek.

Jane’s walk leta 2021

Projekt Ozeleniti mesto Litija je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije in je sofinanciran  s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.