Slovesno odprtje društvenega doma v Krašnji

26.
Apr

26. april 2022 – Občina Lukovica je v sodelovanju s KUD Fran Maselj Podlimbarski in PGD Krašnja v petek, 22. aprila 2022, ob 19. uri odpla nove prostore v Društvenem domu Krašnja. Obnova doma je bila sofinancirana preko LAS Srce Slovenije iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program so popestrili člani KUD Fran Maselj Podlimbarski z glasbenim in gledališkim programom ter z rokodelsko delavnico pletenja slamnatih kit.

Uvodoma je vsem zbranim dobrodošlico izrekla županja Olga Vrankar. Povedala je, da s ponosom odpira nov društveni dom ter ga z veseljem predaja v uporabo vsem generacijam in vsem lokalnim društvom, ki uspešno delujejo in povezujejo ljudi v kraju. V nagovoru je omenila močan kulturni utrip Krašnje, h kateremu je veliko prispevala lokalna osnovna šola z nedavno preminulo učiteljico Vero Beguš, ki je svoje življenje posvetila Krašnji. Predstavila je še potek obnove kulturega doma, za katero je Občina Lukovica pridobila preko LAS Srce Slovenije 210.851,77 EUR evropskih sredstev.

Dogodka se je udeležil tudi presednik LAS Srce Slovenije Željko Savič, ki je povedal, da je projekt obnove kulturnega doma v Krašnji primer dobre prakse za LAS Srce Slovenije. Veseli ga, da je Razvojni svet LAS podprl obnovo doma, saj je ta izjemnega pomena za razvoj kraja in skupnosti. Verjame, da je to še ena od dobrih odločitev, ki bo pustila trajen pečat v skupnosti. Poudaril je tudi pomen lokalnih društev, zlasti PGD Krašnja in KUD Fran Maselj Podlimbarski.

Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič

Zbrane je nagovoril še predsednik Gasilskega društva Krašnja Gregor Rožič in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k tej pomembni pridobitvi za kraj. Nazadnje je dom blagoslovil Bernard Rožman, župnik Župnije Krašnja, in zbrane povabil k nadaljnjemu skupnemu sodelovanju.

V programu ob odprtju doma je sodeloval KUD Fran Maselj Podlimbarski. Mladi člani so pripravili glasbeni program, zapeli so ljudski pevci, težko pričakovan igralski oder pa so izkoristili tudi člani gledališke skupine in zbrane dodobra nasmejali s kratko gledališko igro. Ob koncu so starejše članice za obiskovalce priprave še delavnico pleteneja slamnatih kit.

Ljudski pevci, KUD Fran Maselj Podlimbarski

Podmladek KUD Fran Maselj Podlimbarski

Delavnica pletenja slamnatih kit, KUD Fran Maselj Podlimbarski