Vabilo na otvoritev Društvenega doma v Krašnji

21.
Apr

21. april 2022 – Občina Lukovica v sodelovanju s KUD Fran Maselj Podlimbarski in PGD Krašnja v petek, 22. aprila 2022, ob 19. uri odpira nove prostore v Društvenem domu Krašnja. Obnova doma je bila sofinancirana preko LAS Srce Slovenije iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program bodo popestrili člani KUD Fran Maselj Podlimbarski z rokodelskimi delavnicami za domačine in druge udeležence.

Pri operaciji »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz sklada ESRR, je Občina Lukovica uveljavljala povračilo za gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije ter za strokovni gradbeni nadzor nad temi deli. Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski je v tej operaciji nastopal kot partner, ki je že v letu 2019 z lastnimi sredstvi izdal knjižico »Pletemo kite«. V letu 2020 je bila načrtovana tudi izvedba večih dogodkov in delavnic, ki pa jih je epidemija novega koronavirusa žal preprečila. Tako je partner KUD Fran Maselj Podlimbarski namesto dogodkov iz lastnih sredstev izdal še eno knjižico »Josip Podmilšak – Andrejčkov Jože« ter decembra 2020 nabavil računalniško opremo, ki bo v pomoč vsem krajevnim društvom pri njihovih aktivnostih. Z navedeno dobavo so se aktivnosti te operacije v celoti zaključile.

Pri operaciji »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz sklada EKSRP, pa so bile v januarju 2020 pod strokovnim gradbenim nadzorom zaključene elektroinstalacije večnamenske dvorane, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema. V tej operaciji je kot partner nastopalo Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, ki je prispevalo zemljišče v obliki prispevka v naravi. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile spomladi 2020 predvidene vsebinske aktivnosti v izvedbi PGD Krašnja, vendar je bila tudi izvedba teh aktivnosti zaradi epidemije novega koronavirusa preprečena. PGD Krašnja je s svojo ekipo kljub vsemu uspel v začetku decembra 2020 izvesti spletni dogodek »Prva pomoč si lahko tudi ti«, kjer so za vse generacije prikazali uporabo defibratorja. Z izvedbo tega dogodka so se tudi aktivnosti na tej operaciji zaključile.

KUD Fran Maselj Podlimbarski sodeluje še v tretjem projektu, ki se izvaja preko LAS Srce Slovenije. Gre za projekt Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov, ki je namenjen vključevanju tradicionalnih spretnosti in veščin v sodobno turistično podeželsko ponudbo. V šestih različnih podeželskih jedrih na območju LAS, tudi v Krašnji, lokalna društva izvajajo rokodelske in kulinarične delavnice za svoje člane, domačine in druge obiskovalce. V KUD Fran Maselj Podlimbarski izvajajo kulinarične delavnice peke kruha in rokodelske delavnice pletenja slamnatih kit. S temi vsebinami bodo pospremili tudi odprtje društvenega doma v Krašnji, ki so ga bodo tudi sami z veseljem uporabljali za siceršnje društvene projekte, druženje in druge priložnosti.