Projekt Točka za starejše aktiviral skupino prostovoljcev  

1.
Apr

30. marec 2022 – LAS Srce Slovenije je 28. marca 2022 v okviru projekta Točka za starejše pričel z aktivnostmi za aktivacijo prostovoljstva med bodočimi koordinatorji točk za starejše in zainteresirane prostovoljce v občinah Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Prva delavnica je bila izvedena na Občini Litija, udeležilo pa se je je kar 21 oseb, ki prepoznavajo v projektu svoje poslanstvo. Prisotni so bili posamezni prostovoljci in predstavniki oz. člani iz Društva upokojencev Šmartno pri Litiji, Občine Litija, Doma Tisje, Kulturnega društva Javorje, Krajevnega odbora Rdečega križa Rafolče, Društva upokojencev Lukovica, Zavoda Oreli, Razvojnega centera Srca Slovenije in LAS Srce Slovenije.

Cilj projekta je ustanoviti točke za starejše v Litiji, Šmartnem pri Litiji in Lukovici po modelu dobre prakse kamniškega Zavoda Oreli. Na točkah za starejše bodo starejši pridobili vse informacije in podporo na enem mestu, tako na info točki kot preko mreže prostovoljcev. V prvi fazi projekta se bo znanje predajalo bodočim koordinatorjem točk in zainteresiranim prostovoljcem, ki želijo širiti svoje znanje in aktivno sodelovati v mreži prostovoljcev, in sicer preko predavanj in delavnic, usmerjenih v delo s starejšimi uporabniki na terenu.

Model Zavoda Oreli za starejše je nastal iz prakse na osnovi dolgoletnega dela s starejšimi v občini Kamnik. Podprt je s strokovnim znanjem izvajalcev in temelji na prostovoljstvu. Vključuje  vse generacije prostovoljcev, ki delajo na področjih medgeneracijskega sožitja ter pomoči starejšim občanom v lokalnem okolju. Prostovoljstvo pokriva potrebe ljudi v družbi, prispeva k boljšemu življenju posameznika, ščiti interese tistih, ki so na različne načine ogroženi ali odrinjeni na rob družbe.

Delavnico je zelo navdihujoče vodila Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli. Vsi udeleženci so sodelovali s svojimi izkušnjami ter tako soustvarjali nova uporabna znanja za razvoj prostovoljstva v domačem okolju. Po predstavitvi vsakega udeleženca je bilo jasno, da je skupina zelo močna in da so s srcem pri skrbi za starejše. Spoznali smo delovanje Zavoda Oreli, kako so razvili lokalni model za podporo starejšim, na kakšen način pridobivajo in zadržijo prostovoljce, kako jih izobražujejo in kako vzpostavljajo pogoje za delo. Sledilo je delo v treh skupinah, kjer smo opisali, kako bi vzpostavili skupino prostovoljcev v svojem okolju in kakšne aktivnosti bi izvajali ter tako dobili občutek, kako bi to potekalo v praksi.

Drugi del delavnice je potekal 30. marca 2022 preko spleta, kjer so isti udeleženci spoznavali psihofizične lastnosti starejših ljudi, vlogi koordinatorja in mentorja pri vodenju skupin prostovoljcev, pomembnost motivacije in spremljanja članov skupine za prostovoljsko delo in vsebino priprave prostovoljske pogodbe ter pridobili osnovne informacije o Etičnem kodeksu o prostovoljstvu ter Zakonu o prostovoljstvu.

V aprilu bo organizirana naslednja delavnica na temo projektnega vodenja, ki jo bo vodil Roman Rener, svetovalec Zavoda Oreli, nato pa še delavnica o vzpostavitvi in vodenju informacijskih točk, ki jo bo vodila Špela Drobnič, prostovoljka Zavoda Oreli.

Veseli nas, da se skozi LAS projekt razvija tako močna in povezana skupina, ki zelo aktivno sodeluje na delavnicah in za katero verjamemo, da bo naredila konkreten premik na področju zagotavljanja pomoči starejšim na območju LAS Srce Slovenije. V kolikor delamo s srcem, je vse mogoče. Ali kot pravi Ninna Kozorog iz društva Humanitarček: »Tisti, ki smo dovolj nori, da verjamemo, da bomo spremenili svet … ga na koncu tudi bomo.« Hvala, ker ste del te zgodbe!

Točke za starejše z delujočo mrežo sodelujočih organizaciji in prostovoljcev ter storitvami za starejše bodo predvidoma vzpostavljene še v letošnjem letu. V kolikor se želite tudi vi vključiti v našo mrežo prostovoljcev, nas kontaktirajte na anita.molka@razvoj.si ali 01 89 62 710.

Projekt Točka za starejše sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.


Ga. Martina Ozimek iz Zavoda Oreli vodi delavnico o aktivaciji prostovoljstva.


Podžupanja Občine Litija ga. Lijana Lovše se predstavi udeležencem. 


Delo v skupinah.