Lokalne akcijske skupine pomembno vplivajo na lokalni razvoj

18.
Mar

18. marec 2022 – Evropska komisija je objavila študijo vplivov pristopa LEADER na uravnotežen teritorialni razvoj, v kateri je LAS Srce Slovenije sodeloval kot eden izmed dveh izbranih študijskih primerov iz Slovenije. Kot ugotavljajo, LEADER vpliva predvsem na gospodarske in socialne razvojne izzive na lokalnih območjih, s poudarkom na delovnih mestih, dodani vrednosti lokalnih proizvodov ter posodobitvi, v nekoliko manjši meri pa upošteva klimatska in podnebna vprašanja.

LEADER je poseben pristop k podeželskemu in trajnostnemu razvoju, ki se pilotno izvaja in podpira z evropskimi sredstvi od leta 1991. Njegovih sedem ključnih operativnih značilnosti je osredotočenih na pristop od spodaj navzgor, ki ga vodi skupnost, in vključuje lokalne prebivalce in organizacije v oblikovanje in izvedbo lokalnih razvojnih strategij. Lokalne razvojne strategije so namenjene uresničevanju potreb lokalnega razvoja, pri čemer se spodbuja inovativne rešitve, medsebojno mreženje in sodelovanje. Program LEADER izvajajo na lokalni ravni lokalne akcijske skupine (LAS), v sodelovanju z organi odločanja in izplačilnimi agencijami. V programskem obdobju 2014–2020 je LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru skupne kmetijske politike (SKP) podprl 2.784 LAS v 28 državah članicah, ki pokrivajo od 49 do 100 % celotnega podeželskega prebivalstva.

Študija, ki jo je naročila Evropska komisija, se nanaša na oceno vpliva programa LEADER na uravnotežen teritorialni razvoj v obdobju 2014–2020. Študija je bila izvedena med oktobrom 2020 in oktobrom 2021. Raziskava je vključevala 36 različnih lokalnih akcijskih skupin iz 10 evropskih držav, ki izvajajo program LEADER, in sicer iz Avstrije, Belgije, Češke, Nemčije, Španije, Italije, Irske, Romunije, Slovenije in Švedske. S strani Biotehniške fakultete in Zavoda EKOmeter, ki sta bila zadolžena za izvedbo raziskave v Sloveniji, je bil kot študijski primer za Slovenijo izbran tudi LAS Srce Slovenije. Raziskovalci so preučili vpliv programa LEADER na uravnotežen razvoj regij in podali priporočila za izboljšanje njegove prihodnje uspešnosti.

V intervjujih, ki jih je opravila v začetku leta 2021 dr. Majda Černič Istenič z Biotehniške fakultete, so sodelovali Mitja Bratun kot predstavnik vodilnega partnerja LAS, Boris Ravbar z Občine Kamnik kot predstavnik Razvojnega sveta LAS, Katka Bohinc z Občine Lukovica kot predstavnica javnega sektorja, Ivan Hribar iz podjetja Terme Snovik – Kamnik kot predstavnik gospodarstva, Jože Kos iz podjetja Mizarstvo Kos kot inovator in predstavnik zasebnega sektorja, Tina Trdin iz Društva Lojtra kot predstavnica mladih, žensk in socialno ogroženih skupin in Jože Ocepek iz Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje kot predstavnik prehranskega sektorja.

Izkazalo se je, da je imel program LEADER v programskem obdobju 2014-2020 v vseh vključenih državah pomemben vpliv na skupen in trajnostni razvoj lokalnih skupnosti po vseh evropskih državah. Kljub temu, da je bilo za izvajanje programa namenjenih le 7 milijard EUR, kar je 7 % vseh sredstev iz naslova programa za razvoj podeželja, je vsem državah članicah in regijam uspelo razviti učinkovite in izrazito lokalno prilagojene rešitve za izzive podeželja. Pristop LEADER je bil prepoznan kot program z visoko dodano vrednostjo v Skupni kmetijski politiki.

Povezava na študijo