Delimo dobre prakse: Načrtovanje mobilnosti na avstrijskem podeželju

19.
Jan

19. januar 2022 – S pomočjo programa LEADER so uspeli na avstrijskem podeželju v bližini Salzburga razviti jasno vizijo za integriran, vključujoč in okolju prijazen podeželski sistem mobilnosti za prihodnost. Projekt je prejel v letu 2021 s strani Evropske mreže za razvoj podeželja tudi nagrado za najbolj navdušujoč projekt na področju blažitve klimatskih sprememb.

Gre za območje ob jezerih Fuschlsee in Mondsee v severozahodni Avstriji v regiji FUMO, v kateri živi približno 40.000 prebivalcev. Podobno kot marsikje drugje tudi tukaj pred začetkom projekta ponudba javnega prevoza ni bila zadovoljiva. Ljudje so težko dostopali z javnim prevozom do dela, šole in do prostočasnih aktivnosti, saj so bile avtobusne postaje zelo redke in na avtobus je bilo potrebno čakati dolgo časa. Rezultat tega je bilo seveda povečenje uporabe zasebnih motornih vozil, kar je vplivalo na povečan promet in več emisij iz prometa, sistem mobilnosti pa je bil tako rekoč nedelujoč.

V Lokalni akcijski skupini LEADER-Region Fuschlsee Mondseeland (FUMO) so se v letih 2016-17 odločili pripraviti v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom skupen načrt za trajnostni sistem mobilnosti, ki bi ponujal učinkovite, trajnostne in dostopne možnosti prevoza. Mreženje in sodelovanje, ki je značilno za metodo LEADER, je omogočilo, da je projekt identificiral skupne rešitve za izzive lokalne mobilnosti preko aktivnega vključevanja lokalne skupnosti in akterjev iz različnih sektorjev, kot je turizem, izobraževanje, zasebna podjetja, lokalna uprava, kmetijstvo in kultura. Organizirali so 20 delavnic, 60 predstavitev in številne delovne skupine, da bi vključili kar čim več najrazličnejših akterjev. Na podlagi geografskih podatkov, vprašalnikov za prebivalce in ocene potreb so tako pripravili trajnostni prometni načrt. Posebno pozornost so namenili tudi potrebam ranljivega prebivalstva z omejeno mobilnostjo.

K uspehu projekta sta pripomogli tudi dobra medijska pokritost in oglaševalska kampanja. Nastali trajnostni prometni načrt ponuja vizijo za privlačen, integriran in okolju prijazen sistem mobilnosti za prihodnost v regiji FUMO. Poleg skupnega načrta je vseh 17 lokalnih skupnosti, ki so del regije FUMO, pridobilo tudi prilagojeno študijo trajnostne mobilnosti za konkretna območja, kjer delujejo.

Z namenom, da bi dosegli prve zadane cilje, so v regiji FUMO izvedli že več pilotnih projektov, v okviru katerih so testirali različne oblike mobilnosti. Tako so na primer testirali Digibus, prvi avstrijski minibus brez voznika, postavili primer avtobusnega postajališča s privlačnejšim in bolj dostopnim dizajnom, uvedli lokalno shemo souporabe avtomobilov med starostniki in izvedli prve dogodke, ki spodbujajo kolesarjenje. Prav tako so testirali tudi sisteme električnih avtomobilov, skuterjev in koles. Lokalne osnovne in srednje šole so izvajale enoletne projekte, ki se osredotočajo na mobilnost. Z FUMObilom so se pridružili tudi Interregovem projektu Shareplace, katerega cilj je vzpostaviti spletno komunikacijsko platformo, ki omogoča združevanje podatkov s področja turizma in mobilnosti.

Podpora LEADER je torej v regiji FUMO v Avstriji omogočila celovito razumevanje regionalnega sistema mobilnosti. Naslovila je strateška vprašanja na področju trajnostne mobilnosti, kar bo temelj za nadaljni razvoj regije. Tega se je lotila s celovitim participativnim pristopom k zbiranju podatkov, analizami in načrtovanjem zmanjšanja emisij.

Vir: ERND