Objavljen 3. Javni poziv LAS Srce Slovenije za sklad ESRR

5.
Jan

24. december 2021 – LAS Srce Slovenije je objavil 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za sklad ESRR.
Rok za oddajo vlog je torek, 15. 03. 2022, oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja, do 15. 03. 2022 do 12. ure.
Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji ter se izvajajo na območju naselij, ki imajo status urbanega naselja: Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm; Občina Kamnik: Kamnik, Mekinje; Občina Litija: Litija; Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja; Občina Moravče: Moravče in Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji.

Več o javnem pozivu in pogojih si preberite na spletni strani objavljenega javnega poziva: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/3-javni-poziv-sklad-esrr/