Delimo dobre prakse: Ponovna uporaba trsja na Finskem

30.
Nov

30. november 2021 – Med razvojnimi usmeritvami sodobnih družb ima pomembno mesto proizvodnja obnovljivih virov oz. izdelkov z dodano vrednostjo, ki nastajajo iz odpadkov. Tovrstni projekti imajo številne koristi za lokalno gospodarstvo in skupnost, kar dokazuje finski projekt predelave navadnega trsa v nove izdelke. Z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja je finski kmet Matti Järvinen realiziral svojo poslovno idejo. 

Navadni trs se uporablja v nekaterih državah kot strešna kritina in kot stavbni izolacijski material, na Finskem pa je doslej veljal za odpadek, za katerega so podjetniki pokazali le malo zanimanja. Evtrofikacija jezer in zalivov (zaraščanje z algami zaradi onesnaženja s hranili) je v zadnjih letih na Finskem povzročila prekomerno rast trsja in tako začela pridobivati vse večjo pozornost okoljevarstvenih in biogospodarskih organizacij.

Matti Järvinen je v tem videl poslovno priložnost ter ustanovil zadrugo z 10 člani, s katero so stestirali zimsko košnjo trstja na jezeru Urajärvi v Littiju na jugu Finske. S podporo iz Ukrepa 7: Osnovne storitve in obnova vasi, so nabavili novo opremo za zimsko košnjo trsja na ledu. Požet trs so spravili v skladišče blizu obale. Bilke so razvrstili glede na kvaliteto ter jih ločili na svežnje za material za strehe, vrtne lope, steljo za prašiče in za gradbeni material. Preostanek so zbalirali oz. zdrobili za uporabo v drenaži ali pri filtriranju vode, saj je bilo ugotovljeno je bilo, da trstični filtri zadržujejo trdne snovi, fosfor in dušik.

O projektu se je veliko govorilo, saj so objavili informacije o potencialu uporabe navadnega trsa v publikacijah in drugih komunikacijskih materialih, organizirali so odprte delavnice in razstavo izdelkov v nacionalnem parku v Kouvoli, ki ga obišče 30.000 turistov na leto.

V prvo zimsko žetev so vključili tudi prostovoljce, med njimi tudi prosilce za azil. Projekt je prispeval k ohranitvi narave, povezal je lokalno prebivalstvo in omogočil socialno vključenost v skupnost. Razril je številne pozitivne učinke zimske košnje trsja za naravo. Izboljšal se je pretok vode, zmanjšale so se emisije metana iz gnijoče biomase in trsje je rastlo manj na gosto, kar je omogočilo boljše prehajanje svetlobe v korist podvodnih rastlin in živali. Povečala se je populacija vodnih žuželk, kar je ustvarilo več hrane za vodne ptice.

Člani zadruge so tudi po zaključku projekta v letu 2015 nadaljevali z razvojem uporabe trstičja v nove namene in s komercializacijo izdelkov.

Projekt je primer dobre prakse, kako lahko z evropskimi sredstvi dosežemo številne ugodne učinke na razvoj podeželja in konkretno prispevamo k uresničevanju evropske Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, zato je bil nominiran za evropsko nagrado RURAL INSPIRATION AWARDS 2020, ki jo podeljuje Evropska mreža za razvoj podeželja.

Vir: ENRD