Z električnim kolesom po mestu in podeželju

22.
Nov

22. november 2021 – V Evropi in tudi drugje v razvitem svetu je že pred leti prišlo do spoznanja, da se naselja ne načrtuje več okrog avtomobilskega transporta. Bistven element za odmik od avtomobilskega prometa je zmanjševanje potreb po vožnji z avtomobilom in ustvarjanje alternativ za potovanje na način, da se ustvarja obcestni prostor, kjer se zadovoljujejo potrebe po rekreaciji, socializaciji in mobilnosti. Odgovorni za razvoj obmestnega in podeželskega okolja ugotavljajo, da predstavlja pomembno trajnostno rešitev sistem za izposojo koles. Ta je poleg trajnostnega vidika bistven za privlačnost bivanja v naseljih. Namenjen je lokalnemu transportu, medkrajevnemu transportu ter turistični ponudbi.

Bike sharing ali sistem za avtomatsko izposojo koles je sistem, ki je zasnovan na način souporabe koles, kjer si lahko uporabnik sposodi kolo na eni izmed točk, kjer stoji kolesarska postaja, ter kolo vrne na isti ali drugi kolesarski postaji, kjer se kolo shrani in po potrebi napolni.

V zadnjih letih so sistemi “bike sharinga” v mestnih, obmestnih ter podeželskih okoljih vse bolj prisotni tudi v Sloveniji. Največji sistem se gradi skozi projekt Kolesarska veriga na podeželju, kjer sodeluje 12 lokalnih akcijskih skupin, med drugimi tudi LAS Srce Slovenije. V tem in naslednjem letu se bo v kar 32 občinah vzpostavil kolektivni sistem kolesarskih postaj, ki bodo med seboj kompatibilne in bodo uporabnikom omogočale brezskrbno kolesarjenje širom po Sloveniji.

V Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji so se odločili za enotno zunanjo podobo koles – zeleno bela barvna kombinacija bo že na daleč vabila ljudi k uporabi. Slika je simbolna.

 

Predstavitev - Kamkolo

V Kamniku bodo ostali zvesti modri barvi.

V LAS Srce Slovenije bodo s pomočjo projekta Kolesarska veriga na podeželju kolesarske postaje postavile občine Dol pri Ljubljani, Litija, Kamnik in Šmartno pri Litiji. Občine bodo postale bogatejše za elektrificirano kolesarsko postajo s petimi kvalitetnimi kolesi, nekaterimi tudi na električni pogon. V Dolu pri Ljubljani, Litiji in Šmartnem pri Litiji postaje že stojijo, v Kamniku pa se bo postaja postavila prihodnje leto.

V zimskem času se bodo predstavniki občin poglobili v pravila in pogoje uporabe ter uredili sistem izposoje. Spomladi, z začetkom nove kolesarske sezone, pa bodo zagnali sistem, ki bo namenjen vsem, ki bi si želeli kolesarskih podvigov v okolici ali bi si želeli po opravkih na bolj trajnosten način.

Postavljen sistem bo prinesel novo kvaliteto življenja za prebivalce območja LAS Srce Slovenije ter priložnost za razvoj gospodarstva, saj bo možno do interesnih točk dostopati z emisijsko skoraj nevtralnim sistemom mobilnosti. Hkrati pa bo sistem pomenil tudi novo izkušnjo dojemanja kraja.

Občine si si prizadevajo, da bodo s pomočjo prijav na nove razpise v prihodnje sistem nadgradile še z dodatnimi kolesarskimi postajami, ki bodo še bolj osmislile njihovo ideologijo o trajnostni mobilnosti.

Projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.