Na Javorju zaživelo medgeneracijsko središče

25.
Okt

25. oktober 2021 – V prostorih nekdanje Podružnične šole Javorje so konec poletja zaživeli obnovljeni skupni prostori. V začetku septembra je tu našla svoj prostor tudi enota Vrtca Ciciban Šmartno, česar so se krajani zelo razveselili. Obnovljeni prostori pomenijo za to podeželsko okolje veliko pridobitev in imajo velik pomen za vse generacije; za medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, prenos znanj ter aktivno vključevanje v družbo.

V obnovljenih prostorih Medgeneracijskega središča Javorje je bilo po otvoritvenem dogodku konec avgusta organiziranih že nekaj srečanj, delavnic in predavanj, s katerimi želi Kulturno društvo Javorje kot nosilec projekta spodbujati kvalitetne medčloveške odnose, medgeneracijsko solidarnost in sožitje. Mednje spadajo srečanja starejših in oseb s posebnimi potrebami, skupaj z mlajšimi generacijami, ki potekajo v zelo prijetnem vzdušju. V učni kuhinji je bila izvedena delavnica kuhanja marmelad, kompotov in sokov iz sliv. O vzgoji za vrednote pa je prišel krajanom predavat specialni pedagog Marko Juhant.

V času obnove prostorov sta bili v organizaciji Podjetniškega Rise Šmartno Litija, ki je partner v projektu, izvedeni še dve delavnici, in sicer o pripravi in vodenju delavnic ter laserskem graviranju in izrezu. Na pragu zime se bodo začele intenzivneje odvijati še ostale aktivnosti, načrtovane v okviru projekta.

Projekt Medgeneracijsko središče Javorje sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 preko LAS Srce Slovenije. Projekt je podprt tudi s strani Občine Šmartno pri Litiji in Kulturnega društva Javorje.