Delimo dobre prakse: Luksemburški super seniorji

25.
Okt

25. oktober 2021 – Super senior je projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi LEADER, namenjen povezovanju generacij v regiji Mullerthal v Luksemburgu. Projekt je povezal aktivne starostnike in otroke, saj je omočil sodelovanje s podeželskimi osnovnimi šolami pri zagotavljanju učne pomoči učencem. Storitev Super Senior je na voljo v 14 občinah v regiji Mullerthal, v kateri živi več kot 26.000 prebivalcev, v letu 2021 pa se je projekt razširil še v regijo Moselle s 30.000 prebivalci.

Dandanes je veliko ljudi, ki so na robu upokojitvene starosti ali pa so že upokojeni, še zelo aktivnih. Mnogi so v času delovne dobe pridobili poglobljeno znanje na svojem delovnem področju, ki ga lahko prenesejo na mlajšo generacijo. Na drugi strani pa ima vse več otrok težave pri učenju, ima slabše delovne navade in nizko stopnjo samozavesti. Nekdo zunanji jim lahko pomaga, da se izognejo stresu okrog domačih nalog in drugih šolskih obveznosti. Učenci potrebujejo podporo pri določenih temah, ki jih morda njihovi starši ne obvladujejo ali pa ne najdejo časa ali zanimanja, da bi jim pomagali. Projekt Super Senior združuje ta dva svetova in ustvarja medgeneracijsko šolsko podporo, pri kateri imajo vsi vpleteni številne koristi.

Lokalno združenje enakih možnosti za vse MEC – Mouvement pour l’Egalité des Chances pour Tous je v sodelovanju z lokalno akcijsko skupino LAG Region Mëllerdall omogočilo starejšim prostovoljno opravljanje pomoči pri domačih nalogah v luksemburških osnovnih šolah.

V projekt so se vključile tudi občinske uprave, ki jim je LAS zagotovil finance za stroške osebja in poslovanja. Sprva so na starejše prebivalce lokalnih skupnosti naslovili letak in ga poslali v vsa gospodinjstva. Kandidate za inštrukcije so po prvem izboru preverili, in sicer njihovo znanje francoščine, nemščine in matematike, ki so glavni učni predmeti v tamkajšnjem osnovnošolskem programu. Trener za zaposlovanje je ocenil motivacijo vsakega kandidata. Izbrani so se usposobili tudi na področjih otroške psihologije in didaktike oz. osnov podajanja šolske snovi. Ta proces je bil zelo pomemben za starše, v smislu zagotavljanja kakovosti storitve. Izzive učencev so podrobno preučili starši učenca, vključeni študenti, starejši in predstavniki društva. Skupaj so določili dneve, ure in pogostost srečanj, ki so potekala na domu otrok ob prisotnosti odraslih oseb iz njihovih družin.

V projekt je bilo vključenih 16 starejših in 40 otrok. Običajno so se srečali 10-krat zapored, lahko tudi v dveh ciklih. Sistem so zasnovali tako, da je prilagodljiv glede na posamezne primere. Srečanje stane 10 evrov. Iz te kvote so pokriti potni stroški starejših, manjši del pa je namenjen simboličnemu darilu za pridne učence. Starejši se srečujejo na dva meseca na sedežu društva in si izmenjujejo izkušnje, kar ustvarja občutek skupinske povezanosti in timskega duha. Nekateri udeleženci so postali dobri prijatelji.

Projekt Super senior je neprecenljiv v smislu deljenja znanja in izboljšanja socialne vključenosti. Starejši ohranjajo svoje znanje, se počutijo cenjene in ostanejo povezani s svojo in novo generacijo. Prav tako veliko pridobijo otroci; naučijo se potrpežljivosti, osvojijo znanje in dobijo širši pogled na življenje. V družinah je manj stresa in napetosti, starši in otroci imajo več časa za nešolske dejavnosti. Učitelji ugotavljajo, da so otroci postali bolj motivirani za delo oz. učenje.

Projekt je potekal v letih 2018 do 2020, skupna vrednost je bila 49.040,00 EUR. Projekt je bil v letu 2021 nagrajen s strani Evropske mreže za razvoj podeželja kot eden najbolj navdihujočih projektov na področju socialne vključenosti v podeželskih skupnostih.

Vir: ERND
Spletna stran: https://mecasbl.lu/