Voda, sonaravni turizem in varstvo narave na Koroškem

6.
Okt

6. oktober 2021 – Odnos in pogled do voda je danes bistveno drugačen od tistega, ki je prevladoval v preteklosti. Predniki so imeli do vode izredno spoštljiv odnos. Vsak izvir, studenec je bil svetinja. Danes pa z mačehovskim odnosom do okolja uničujemo kvaliteto vode.

Z namenom ozaveščanja in približanja vode in vodnih virov ljudem smo se v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah konec septembra udeležili čezmejne ekskurzije z naslovom »Voda, sonaravni turizem in varstvo narave na Koroškem, ki je bila organizirana skupaj z Urošem Brankovičem iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj in projektnimi partnerji iz LAS Spodnje Koroške iz Avstrije.

Na mejnem prehodu Jezerski vrh smo se srečali z gostiteljem Petrom Plaimerjem, predstavnikom LAS Spodnje Koroške, in zamejskim Slovencem Štefanom Merkačem, ki nas je spremljal v vlogi prevajalca. Skupaj smo se odpeljali do bližnjega Murijevega izvira, ki se nahaja ob glavni cesti Jezerski vrh – Železna Kapla. Za Murijev izvir je značilna vsebnost ogljikovega dioksida ter visoka koncentracija železovih mineralov, zaradi česar voda za sabo po površini pušča markantno oranžno sled.

Murijev izvir

Naslednja postojanka je bila izvir Bele pod Mrzlo goro, ki je hudourniškega značaja. Okusili smo kristalno čisto vodo in izkusili natakanje vode s pomočjo Ahrimedovega vijaka.

Arhimedov vijak v izviru Bele

V Železni Kapli sta nas sprejela županja Elisabeth Lobnik in Günther Vallant, predsednik LAS Spodnje Koroške. Predstavila sta svoje območje, način dela in izzive, s katerimi se soočajo, med drugim tudi s pomanjkanjem pitne vode. Sledila je predstavitev Geoparka Karavanke in Interreg projekta KaraWAT, katerega glavni cilj je priprava jasne in strukturirane strategije za trajnostno upravljanje z vodnimi viri v čezmejnem prostoru Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Strategija bo služila kot instrument ukrepanja za 14 občin, vključenih v projektno območje, in bo vsebovala katalog priporočil za ukrepe, ki omogočajo bilateralno usklajene postopke.

Sprejem županje Železne Kaple v Geoparku Karavanke

V nadaljevanju smo si ogledali Slap Wildensteiner (Podkanjski slap), ki je visok 54 metrov in predstavlja priljubljeno brezplačno turistično destinacijo na tem območju.

Slap Wildensteiner

Privoščili smo si okusno kosilo ob Klopinjskem jezeru. Ob pogledu na ograjeno jezero smo se vsak pri sebi razveselili, da ima v naši domovini vsak posameznik še vedno prost dostop do vodnih virov, ki si jih želi obiskati.

Predstavniki lokalnih akcijskih skupin projekta sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah ob Klopinjskem jezeru

Sledil je obisk Junske gore (Hemmaberg) s cerkvijo Sv. Eme in Rozalinske jame, do koder je urejen dostop do izvirske vode in lesene kapelice s kipom sv. Rozalije. Ogledali smo si nekdanje romarsko središče, lokacije nekdanjih cerkva oz. verskih objektov iz časov Rimljanov, Keltov in Vzhodnih Gotov. Ohranjeni vodni viri imajo izredno kulturno-zgodovinsko vrednost, saj pričajo o življenju ljudi na območju. Tako tudi na Junski gori, kjer naj bi o zdravilnosti vode v Rozalinski jami vedeli že mnogo let nazaj, zaradi česar se je verjetno tudi razvilo romarsko središče.

Ostanki nekdanjih cerkva s cerkvijo sv. Eme na Junski gori

Ogledali in seznanili smo se z nekaterimi najbolj zanimivimi in najlepšimi točkami naravne in kulturne vodne dediščine na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp na južnem Koroškem. Čezmejni gostitelji so nam predstavili primere dobre prakse sonaravnega turizma in okoljskega izobraževanja oz. ozaveščanja povezanega z različnimi oblikami vode (izviri, slapovi, jezera …) na tem območju.

Izvir v Rozalinski jami

Poraba pitne vode v svetu močno narašča, njene zaloge pa se sunkovito zmanjšujejo, kar so izpostavili tudi v na Avstrijskem Koroškem. Voda postaja čedalje bolj cenjena, spoštovana in zaželena. Potrebno se je zavedati, da količinsko bogastvo vodnih virov ni v neposredni povezavi s kakovostjo vodnih virov, bodisi površinskih ali podtalnih. Z rabo zlasti pitne vode pomembno vplivamo na kakovost vodnega cikla, v katerem količine vode ostajajo enake, kakovost pa se v zadnjem času bistveno spreminja. Voda je vrednejša od zlata ali katere koli druge dobrine, zato z njo ravnajmo spoštljivo in odgovorno. Pazimo nanjo, da bodo tudi kasnejše generacije lahko uživale v tej življenjsko pomembni tekočini.

Udeleženci ekskurzije

Ekskurzija je bila izvedena v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.