Srbski lokalni akcijski skupini na obisku v Sloveniji

3.
Sep

3. september 2021 – V LAS Srce Slovenije vzpostavljamo sodelovanje s srbskima lokalnima akcijskima skupinama LAG Dragačevo-Jelica-Zapadna Morava in LAG Čačak-Gornji Milanovac. Na pobudo litijskega podjetnika Miška Domanovića smo goste iz Srbije sprejeli 24. avgusta 2021. Predmet obiska srbske delegacije je bila seznanitev z delovanjem LAS Srce Slovenije in opredelitev možnosti nadaljnjega sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami. V Srcu Slovenije sta goste sprejela vodja LAS pisarne Mitja Bratun in predsednik LAS Željko Savič.

LAG Dragačevo-Jelica-Zapadna Morava in LAG Čačak-Gornji Milanovac sta mlajši lokalni akcijski skupini, saj delujeta šele od leta 2021 in za svoje delovanje še nimata na voljo evropskih sredstev. Pogovori so potekali predvsem smeri prenosa prakse izvajanja programa LEADER, saj se lahko Srbi v začetnih letih delovanja veliko naučijo iz dobrih praks delovanja v Sloveniji. Prenos prakse bi lahko potekal v smeri nudenja pomoči pri pripravi strateških dokumentov, vključevanju v projektna partnerstva in tudi konkretnega izvajanja razvojnih projektov na podeželju. Prepoznana je bila tudi možnost vključevanja v projekte sodelovanja LAS glede na teme, ki so aktualne v obeh državah. Gostje iz Srbije imajo zelo jasno vizijo o želenem razvoju njihovega območja na naslednjih področjih:

  • kmetijstvo in lokalna samooskrba s hrano,
  • uvajanje inovativnih pristopov v poljedeljstvo in živinorejo,
  • razvoj infrastrukture, kot je oskrba z vodo, obnova javne infrastrukture, dostopnost interneta ipd.,
  • zaščita in razvoj naravne in kulturne dediščine,
  • razvoj turizma in povezovanje,
  • razvoj organizacij.

Srbska delegacija namerava Slovenijo ponovno obiskati konec leta 2021, ko si bo ogledala tudi več dobrih praks po Sloveniji.

Spoznavni sestanek na Razvojnem centru Srca Slovenije v Litiji

Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič z delegacijami iz Srbije