Na Šmartno kuha okušali tudi izvirsko vodo

31.
Avg

31. avgust 2021 – V petek, 20. avgusta 2021, je v sklopu kulinarične prireditve Šmartno kuha potekal tudi Festival pitne vode. Na dogodku so obiskovalci okušali različne vzorce pitne izvirske vode in jih med seboj primerjali. V ospredju je bilo osveščanje ljudi o pomenu kakovostne pitne vode za vsakdanje življenje, obenem pa je bil izpostavljen tudi vidik, da je lahko voda odlično kulinarično doživetje tudi ob vrhunski kulinariki. Obiskovalci so k preizkušanju vode z zanimanjem pristopili, zlasti mlajša in starejša generacija.

Osveščanje o primerni rabi vode je tudi skupna usmeritev občin Litija in Šmartno pri Litiji v okviru Slovenia Green destinacije. Gre za krovno znamko, ki v okviru nacionalnega programa Zelena shema slovenskega turizma, združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Festival pitne vode predstavlja drugega od dogodkov, ki se bodo to poletje in jesen zvrstili v Srcu Slovenije v sklopu projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. V septembru bo organiziran še tretji festival v Lukovici.

V Srcu Slovenije se vsebine izvajajo v tesnem sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije, ki pripravlja tudi raziskavo o vodnih virih na območju LAS Srce Slovenije, in z Jamarskim klubom Kamnik, ki že vrsto let raziskuje in spremlja kvaliteto vode v Kamniško-Savinjskih Alpah, poskrbel pa bo tudi za analizo izbranih vodnih virov v Šmartnem pri Litiji.

Projekt sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.