Z evropskimi sredstvi do novega igrišča v Dolu pri Ljubljani

10.
Avg

10. avgust 2021 – Vrtec v Dolu pri Ljubljani in Občina Dol pri Ljubljani sta kot partnerja projekta Gibanje za zdrave možgane v letošnjem letu pristopila k obnovi otroškega igrišča pri vrctu na Vidmu. Zaradi obnove, ki poteka čez poletje, so premestili otroke v druge enote vrtca. Igrišče je trenutno gradbišče in zaradi hrupa in prahu moteče in neuporabno za igro otrok. Tako otroci kot strokovni delavci vrtca se že veselijo novih igralnih površin, ki jih bodo pričakale pred vrtecem že ob začetku novega šolskega leta.

Z zemeljskimi deli so v vrtcu pričeli konec meseca maja. Celotna tla je bilo potrebno najprej sanirati z drenažo, s čimer so zagotovili, da tla ne bodo zamakala in se voda ne bo zadrževala na površini, saj so cilj suha in ne blatna tla. Demontirali so vsa obstoječa igrala, jih obnovili, pripravila se je podlaga s tamponi in peskom, ki je nameščen okoli igral. Obnovo vodi občinski projektant Jure Benčina, ki je povedal, da so dela v zaključni fazi in bodo gotovo zaključena do pričetka septembra 2021. Ureditvi kolesarske steze bo sledila še dokončna ureditev zelenice in montaža visokih korit.

Zaključili so tudi že s postavitvijo novih igral, ki so inovativna in v skladu s priporočili sodobne nevroznanosti, in bodo otrokom nudila spodbudne senzorne dražljaje za optimalen razvoj možganskih in fizičnih sposobnosti. V vrtcu so ponosni, da sledijo ugotovitvam sodobne nevroznanosti, ki pripisuje velik pomen za otrokov razvoj gibanju po neravnem terenu. Skupaj s kolegi iz Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki je že obnovil svoje igrišče v Stranjah, se veselijo, da bodo otroci svoje potenciale lahko razvijali tudi v vrtcu.

Projekt Gibanje za zdrave možgane sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V projekt vlagajo lastna sredstva tudi Občina Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik in OŠ Stranje ter Občina Dol pri Ljubljani in OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani.