Delimo dobre prakse: Na natečaju za navdih podeželja zmagal projekt na temo krožnega gospodarstva s Finske

4.
Avg

6. avgust 2021 – Uspešne zgodbe lahko navdihnejo ljudi, da podobne pobude prenesejo drugam in izkoristijo evropska sredstva (EKSRP) za pomoč podeželskim območjem pri soočanju s najrazličnejšimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi izzivi 21. stoletja. Da pa se to lahko zgodi, je potrebno izbrati in učinkovito deliti uspešne projektne zgodbe. Na letošnji natečaj za navdih podeželja Rural inspiration awards 2021 (RIA 2021), ki ga organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnimi mrežami za podeželje, je bilo prijavljenih 125 projektnih predlogov iz 22 držav članic, med njimi tudi iz Slovenije.

Tokratna tema natečaja je bila Naša podeželska prihodnost, ki se obrača v prihodnost, v čas načrtovanja nove skupne kmetijske politike in dolgoročne vizije podeželskih območij. Pri ocenjevanju so se osredotočali na projekte, ki bodo izboljšali razvoj podeželja v času, ki prihaja. Komisija je izbrala 20 finalistov in podelila nagrade v štirih tematskih kategorijah: Zelena prihodnost, Digitalna prihodnost, Odporna prihodnost in Družbeno vključujoča prihodnost.

V kategoriji Zelena prihodnost je nagrado prejel projekt ReWI Visions (Resource Wise Visions) s Finske. Nagrajeni projekt navdihuje mlade, da preučujejo podjetništvo z vidika krožnega gospodarstva. Projekt je mladim odprl široko paleto priložnosti, kar je ob koncu projekta pripeljalo do ustvarjenih 40 novih podjetij, ki delujejo po načelih krožnega gospodarstva.

ReWi Visions je odličen primer moči projekta sodelovanja LAS v okviru programa razvoja podeželja, ki je združil strokovno znanje o krožnem gospodarstvu, podjetniške mreže z navdihujočimi mladinskimi dejavnostmi združenja 4H v regiji Jyväskylä. Projekt je med mladimi spodbujal podjetništvo s krožnim gospodarstvom. Posebej je spodbujal strokovnjake, ki delajo z mladimi, da se ti naučijo več o krožnem gospodarstvu in ga znajo implementirati v svoje delo. Projektne dejavnosti so se osredotočale na mladinske izmenjave, mednarodno komuniciranje, spodbujanje mladinskega podjetništva po principu krožnega gospodarstva s poslovnimi tečaji in dejavnostmi mladinskih klubov. Projekt je bil zasnovan na predhodni študiji, ki je preučila krožno gospodarstvo v zvezi z mladimi. Študija je pokazala, kako pomembno je vključiti krožno gospodarstvo v mladinsko delo, podjetništvo in vseživljenjsko učenje. Ugotovljeno je bilo, da so mladi zainteresirani za krožno gospodarstvo, vendar uporaba te teme v praksi predstavlja težave, saj zahteva strokovnjake, ki delajo z mladimi, da jih poučijo o tem. Mladi so rešitve iskali tudi na delavnicah, kjer so na inovativen način iskali možnosti implementacije krožnega gospodarstva v vsakdanje aktivnosti in delo.

Mladi so nagnjeni k aktivnemu iskanju rešitev za težave, ki jih zadevajo, so zainteresirani k krepitvi njihovih sposobnosti in stremijo k stalnemu razvijanju lastne karierne poti. Razumevanje osnov krožnega gospodarstva pa je nujno za njihovo delo, zato so v času projekta strokovnjake, ki delajo v teh smereh, spodbujali, da so upoštevali perspektive mladih in jih primerno usmerjali. Zaposleni in podjetniki so odgovorni za trajnostno delovanje podjetja in območja, v katerih živijo, vendar se opaža, da trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo še nista dovolj vključena v današnje podjetniško izobraževanje.

Poleg podpore EKSRP je financiranje mladinskih izmenjav omogočil tudi program Erasmus +.

V času trajanja projekta se je ugotovilo, da morajo mladi prepoznati prednosti svojega območja in razširiti svojo vlogo v lokalnih skupnostih. V času predhodne študije je bila izpostavljena tudi potreba po preučevanju tem krožnega gospodarstva zunaj Finske. Čeprav je tema večini znana, je bilo povezovanje mladih in poklicnega življenja za mednarodne partnerje razmeroma nova. »Študijski obiski«, ki so potekali med Finsko in Nizozemsko so igrali ključno vlogo pri razumevanju različnih omrežij in operativnih modelov, saj se upoštevanje tem krožnega gospodarstva med državami in regijami zelo razlikuje. Mladinske izmenjave, klubske dejavnosti in tečaji podjetij so bili osnova za nastanek priročnika, videoposnetkov, ter preizkušanje različnih razpoložljivih orodij, ki tudi po koncu projekta na voljo ostajajo pri podjetju Rewitellen.

Kljub temu, da je bilo potrebno nekatere dejavnosti zaradi situacije Covid-19 odpovedati, se je med vključenimi v projekt ohranila odprta komunikacija. Kljub situaciji je bilo mogoče izvajati mentorske dejavnosti med podjetniki in mladimi. Teden mladinske izmenjave v Muuramiju je bil izveden pred obdobjem Covid-19. Lekcije, vključno z obiski in predstavitvami, so bile uporabljene za reševanje izziva, izdanega na začetku izmenjave razvijajočega se podjetja s konceptom krožnega gospodarstva na podeželju. Tema krožnega gospodarstva je bila poudarjena v vsaki fazi podjetja – od ustanovitve do obratovanja, obstoječa podjetja pa so prejela tudi pomoč pri spremembah. Na primer, podjetnik, ki je nudil kozmetične storitve se je preusmeril v trajne izdelke in kupil avto na bioplin; podjetnik na področju lesarstva, je na domu je naredil hotel za žuželke, ki povečujejo biotsko raznovrstnost, spet drugi mladi podjetnik pa je začel popravljati pametne telefone. Pomembno je bilo izpostaviti različne poslovne modele krožnega gospodarstva, ki niso zgolj recikliranje.

Krožno gospodarstvo je med drugim povezano z evropsko strategijo Farm to Fork.

Cilji projekta so bili:

1. okrepiti prihodnje podjetniške in delovne spretnosti mladih z vidika krožnega gospodarstva in lokalnih skupnosti:

 • ustvarjanje mrež krožnega gospodarstva med mladimi in podjetji;
 • spodbujanje mladih in lokalnih skupnosti, da identificirajo in razvijejo nove ideje krožnega gospodarstva s ciljem 10 novih podjetij do konca projekta;
 • vključevanje mladih (na primer v šoli) v lastno operativno okolje.

2. izmenjava informacij lokalno in mednarodno:

 • izmenjava dobrih praks, spoznavanje rešitev in priložnosti mednarodnega krožnega gospodarstva na podeželju ter mladinskega podjetništva;
 • izmenjava informacij o tem, kako se mladi podjetniki, podjetja ki delujejo po načelih krožnega gospodarstva, strokovnjaki za izobraževanje in podjetja za spodbujanje krožnega gospodarstva povezujejo v lokalne skupnosti.

3. razviti praktični model potreb po izobraževanju za podjetništvo o krožnem gospodarstvu, ki bi ga zagotovili izobraževalni delavci in drugi, ki delajo z mladimi.

Rezultati projekta:

 • Mladi so s projektom ustanovili 40 podjetij na področju krožnega gospodarstva.
 • Začetne klubske dejavnosti mladih v regiji so se razširile, ustanovil se je še en klub.
 • Kot rezultat mladinskih izmenjav med srednjo šolo Muurame in kolidžem Pembrokeshire je valižanski študent zaključil diplomsko nalogo o krožnem gospodarstvu.
 • Sodelovanje in stiki so ostali kljub situaciji Covid-19 in spletna interakcija je bila uvedena takoj na začetku situacije Covid-19, tako se je omogočilo nadnacionalno sodelovanje z EU in zunaj nje.
 • Metode za sodelovanje mladih so vzbudile zanimanje za LAS na Nizozemskem. Projekt je spodbudil nizozemsko lokalno akcijsko skupino, da razmisli o krožnem gospodarstvu in v večji meri vključi mlade.
 • Izšel je priročnik Rewitellen, ki mlade izobražuje in ozavešča o krožnem gospodarstvu.
 • Izdelana je bila tudi video serija Rewitellen, ki mlade izobražuje o tej temi.
 • V nadaljevanju je predvidena serija webinarjev Rewitellen.
 • Sodelovanje med obema izvajalskima organizacijama, JAPA (JyväskyläSustainable Development Association) in Jyvässeudun 4H, je zagotovilo uspeh. Nekaj ​​sodelovanja je bilo spontanega, mreža pa se je širila in se bo širila tudi v prihodnje z razširitvijo dejavnosti.
 • Kot rezultat projekta je nastal izbirni tečaj podjetništva za učence na šoli Tikkakoski.
 • Med projektnim obiskom Walesa je bila delavnica, ki je opisana tudi v priročniku, predstavljena kot primer vključujoče metode zbiranja podatkov.
 • Model je prenosljiv. Zanj se zanimajo druge regije, države EU in zunaj EU.
 • Priročnik in video vsebine bodo prevedene v angleški jezik in bodo tako dostopne širšemu občinstvu.
 • Projekt je bil predstavljen na dogodku LINC2019, evropski konferenci LEADERC.

»Podjetništvo in trajnostni razvoj – popolna kombinacija!« Aki Puustinen, ravnatelj srednje šole Muurameupper

»V tednu izmenjave sem se naučil veliko stvari. Postal sem samozavesten v interakciji tako v angleščini kot v maternem jeziku. Spoznal sem krožno gospodarstvo, trajnostni razvoj, podjetništvo ter kulturo Walesa. Moram reči, da sem se veliko naučil tudi o Srednji Finski. Opazil sem, da se ljudje lahko razumejo kljub različnim okoliščinam. Projekt mi je omogočil čudovito izkušnjo. Od izmenjave sem odnesel zelo veliko novega znanja in informacij.«  Udeleženec mladinske izmenjave v Muuramiju

Vir: ENRD