Do 15. 8. odprta javna razprava o prihodnji kmetijski politiki

6.
Jul

6. julij 2021 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, ki vsebuje med drugim opredeljene potrebe in finančni razrez za posamezne ukrepe (intervencije), tudi za ukrep LEADER/CLLD. S tem se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. Vabljeni, da podate svoje pripombe in predloge na elektronski naslov sn.mkgp@gov.si ali preko spletnega obrazca. Lokalne akcijske skupine si prizadevamo, da bi država namenila ukrepu LEADER/CLLD višji odstotek sredstev, saj menimo, da so učinki naših projektov za razvoj slovenskega podeželja zelo pomembni.