Občina Litija vlaga v urejanje in ozelenitev mestnih površin

22.
Jun

22. junij 2021 – V ponedeljek, 21. junija ob 17. uri je v okviru projekta »Ozeleniti mesto Litija« potekala okrogla miza z naslovom »Je zelenih, urejenih površin v mestu dovolj?«, na kateri so razpravljavci odstirali svoje poglede na zelene in urbane površine v mestu Litija ter izpostavili izzive in načrte za prihodnja vlaganja v urejanje mesta. Po okrogli mizi so se udeleženci sprehodili do novo urejenih lokacij – Svetčeve ploščadi ter parka ob reki Savi, ki sta namenjeni druženju in sprostitvi prebivalcev ter obiskovalcev.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Litija, g. Franci Rokavec, ki je izpostavil začetke urejanja zelenih površin v mestu ter izpostavil potrebo po nadaljevanju zastavljenega dela. Okrogla miza je postregla s predstavitvijo celotne vsebine projekta in vloge projektnih partnerjev. Podžupanja Občine Litija, ga. Lijana Lovše je predstavila osnovni motiv in idejo za prijavo projekta, krajinski arhitekt, g. Žan Lovše pa idejno zasnovo parka, skupaj s postavljeno urbano opremo ter izpostavil pomen povezave med arhitekturo in krajinsko arhitekturo. G. Miro Vidic iz Medobčinskega društva invalidov Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje ter predstavnik KSP Litija, g. Tomaž Vozel sta se v nadaljevanju dotaknila skrbi za urejenost mestnega jedra in javne infrastrukture ter predstavila opažanja in pobude s terena, ki jih izraža lokalno prebivalstvo. Okroglo mizo je moderirala Anamarija Kamin iz Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o..

Kako pomembne so zelene površine v našem vsakdanjem življenju, se pogosto zavemo šele, ko jih je v okolju premalo ali so urejene tako, da ne služijo potrebam prebivalcev. Skrb za vrt, otroško igrišče, sprehod ob reki, skozi mestni park ali gozd, počitek na klopi pod drevesom ali pot do doma po ozelenjeni ulici doživlja vsak posameznik po svoje. Nedvomno pa zelene površine v mestih in naseljih vplivajo na kakovost življenja, zdravje in dobro počutje prebivalcev. Zelene površine nosijo različne vloge, od ohranjanja biotske raznovrstnosti, do zagotavljanja boljše kakovosti zraka, uravnavanja klimatskih razmer v mestih, omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa in sooblikujejo prostor.

Občina Litija se zaveda pomembnosti ohranjanja narave in urejenosti mesta, zato se je, skupaj s partnerjem, socialnim podjetjem MDI Litija-Šmartno, prijavila na razpis Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, kjer je uspešno kandidirala za sredstva iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

S pomočjo projekta Ozeleniti mesto Litija je mesto dobilo lepšo, prijaznejšo in sodobnejšo podobo. Svetčeva ploščad pred občinsko zgradbo, ki je do sedaj predstavljala le asfaltno ploščad v samem centru mesta, je dobila svežo in atraktivnejšo podobo. Nameščena mobilna drevesa s klopmi so ploščad ozelenila in jo spremenila v prijetnejše zeleno mesto druženja.

Mobilna drevesa, nova pridobitev na Svetčevi ploščadi.

V prihodnjem načrtujejo tudi dokončanje ureditve obstoječega degradiranega parka ob reki Savi. Ta bo zajemala zamenjavo obstoječega drevoreda, novo hortikulturno zasaditev ob rečnem nabrežju, že sedaj pa so postavili mobilno urbano opremo (klopi, koši, razstavni panoji).

V okviru projekta se ureja tudi park ob Savi. V prvi fazi so postavljene klopi, koši in panoji.

Prostora sta in še bosta zasijala v lepši ter prijaznejši podobi ter tako omogočila krajanom prostor, ki bo vabil k obisku in preživljanju prostega časa v naravi.

Občina Litija namerava v projekt vključiti tudi posameznike in organizacije iz lokalnega okolja. S tem površini v mestu ne bosta dobili samo nove in atraktivne podobe temveč tudi okoljske in družbeno odgovorne vsebine. V času trajanja projekta se bo namreč postavilo mobilne razstavne panoje, knjigobežnice, ptičje valilnice, organiziranih bo tudi nekaj družabnih dogodkov. V Občini se zavedajo tudi izzivov brezposelnosti težje zaposljivih skupin kot so invalidi, zato so se v projektu povezali s socialnim podjetjem MDI Litija-Šmartno, ki je v okviru projekta zaposlil eno invalidno osebo, ki bo skrbela za urejenost in vzdrževanje zelenih površin. Občina se z operacijo prvič celostno in strokovno loteva urejanja javnih površin v mestu, saj se zaveda socialnega in okoljskega pomena ureditve zelenih površin. Z ureditvijo parka in Svetčeve ploščadi bodo zagotovili ugodnejše bivalne razmere prebivalcem in obiskovalcem mesta.