Delimo dobre prakse: Mreža poti v Grčiji povezala domačine in turiste

21.
Jun

21. junij 2021 – Grška lokalna akcijska skupina LAG Lesvos je na začetku svojega delovanja spoznala, da je postala njihova skupnost precej zaspana in nepovezana. Za njihove vasi in domačine so želeli nekaj narediti. Zadali so si cilj ustvariti aktivno, “živo” mrežo, ki bi ljudi ponovno povezala in obenem skupnosti zagotovila trajnostni razvoj. Skozi številna svetovanja in z zavzeto animacijo so vzpostavili mrežo, ki omogoča vsakemu partnerju, da se vključi, doda vrednost svoji ponudbi in razvija svoje specifike. Pod imenom OIKOTrails so povezali bogato otoško kulturo, naravo in ljudi. Pri promociji imajo pomembno vlogo sodobna digitalna orodja – aplikaciji IOS in Android in uporaba spletnih strani www.walking-trails.net in www.diveinourislands.com.

V 18 letih jim je uspelo povezati 42 vasi in mreža še vedno raste. Turistično ponudbo na podeželju gradijo na lokalni identiteti. Izpostaviti želijo kakovost in edinstvenost lokalnih proizvodov, kot so lokalno oljčno olje, lokalni mlečni izdelki, ribe in sadni izdelki. Odličen primer razvoja je ponudnik, ki se ukvarja s pridelavo kostanja v Agiassosu, na središču teh poti. Povpraševanje po kostanjevih produktih se je izrazito povečalo ob promociji kostanjevega gozda kot turistične destinacije v sklopu OIKOTrails. V lokalni akcijski skupini ugotavljajo, da je bil proces revitalizacije za lokalno skupnost zelo dragocen, saj so vsi skupaj ponovno odkrivali svoj otok.

V procesu oblikovanja tematske poti so sodelovali z vasmi, lokalnimi skupnostmi, ponudniki turističnih storitev in nevladnimi organizacijami. V LAS so pomagali skupnosti pridobiti sredstva za različne podporne vsebine. Sodelovali so v različih programih, kot na primer Cosme/FOOT, se povezali v Unesco evropske geoparke, organizirali so 14 mednarodnih gorskih tekov in kolesarskih prireditev. Ustanovili so tudi tri podporne organizacije, ki imajo danes več kot 500 članov.

Kot lahko preberemo na spletni strani www.walking-trails.net, se je mreža razširila še na sosednje destinacije in danes povezuje poleg grškega Lezbosa in Krete še sosednji  Ciper. Skupaj gradijo trajnostno turistično destinacijo. Želijo, da se »turist« spremeni v »popotnika«, da raziskuje, hodi po poteh, se ohlaja v gozdu in na plaži, okuša lokalno hrano ter se prepusti lokalni umetnosti, kulturi in lepi naravi.

Zelo pomembna so tudi njihova spoznanja in priporočila. Bistveni del doseganja rezultatov je po njihovem mnenju čas. Za doseganje učinkov je potrebno biti potrpežljiv in predan zgodbi. Zelo pomembno je tudi stalno animiranje prebivalcev in iskanje sporazumnih dogovorov, da se ljudje čutijo del zgodbe. Vse to, obenem pa še uporaba sodobnih tehnologij, je prispevalo, da so ponovno odkrili nekdanje povezave med vasmi in ljudmi. Ponovno odkrite tradicionalne vsebine lahko zdaj delijo med seboj in tudi s turisti, ki prihajajo na otok. Prav zaupanje in povezave, ki so jih v LAS vzpostavili med prebivalci in lokalnimi skupnostmi, so osnova za nadaljnje razvojno delo in izvajanje programa LEADER na njihovem območju.

Vir: LEADER example: ‘Walking trails’, Greece