Razstava o življenju in delu slikarke grofice Marije Auersperg Attems

2.
Jun

2. junij 2021 – V Arboretumu Volčji Potok je po novem na ogled razstava o življenju in delu slikarke grofice Marije Auersperg Attems, ki so jo pripravili v  sklopu projekta Cvetlična kultura podeželja (Garkelj). Z razstavo, ki obsega 32 panojev z veliko slikovnega materiala in teksti v slovenskem in angleškem jeziku, želijo dopolniti ponudbo številnih dogodkov, ki se bodo odvili v parku čez poletje. Avtor razstave je Matjaž Mastnak, urednica razstave pa Mateja Račevski, oba sodelavca Arboretuma Volčji Potok. Razstava bo na ogled v Arboretumu in na gradu Bogenšperk, gostujoča razstava pa bo potovala tudi po drugih krajih LAS Srce Slovenije, v Dornavo in Posavje.

Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816-1880) je pritegnila pozornost arboretumskih sodelavcev že v letu 2018, ko so sodelovali z Narodno galerijo s projektom Narodna galerija v Arboretumu. Med 36 izbranimi umetninami so največ zanimanja med obiskovalci požele prav slike Marije Auersperg Attems, ki so naslikane z veliko preciznostjo. Avtorica je imela botanično znanje, ki ga je uporabila pri slikanju in verjetno tudi pri urejanju vrtov. S pripravljeno razstavo v Arboretumu opozarjajo, da likovna dediščina Marije Auersperg Attems postane bolje razumljiva in zanimivejša, ko jo postavimo v kontekst dosežene vrtne kulture, arhitekture, dogajanj v habsburški monarhiji in živega zanimanja za novosti v širšem evropskem prostoru.

O Mariji Auersperg Attems (Gradec, 1816-1880) ni znano prav veliko. Leta 1839 se je poročila z Antonom Aleksandrom grofom Auerspergom znanim kot Anastazij Grün. Živela sta na Dunaju in v Gradcu pa tudi na današnjem slovenskem ozemlju na gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem in v dvorcu Dornava. Vemo, da je slikala cvetlična tihožitja in interierje manjših formatov, v poznih letih pa se je ukvarjala tudi s fotografijo. Njena cvetlična tihožitja poleg slikarskega znanja odražajo izreden čut za opazovanje in naturalizem ter temeljito botanično znanje, ki ga je uporabila tudi pri načrtovanju vrtov na Šrajbarskem turnu in v Dornavi. Cvetlice iz slik in fotografij so uporabili snovalci razstave kot podlago za vzpostavitev vzorčnega podeželskega vrta (garkeljna). Za obiskovalce je prek QR kode na voljo avdio razlaga razstave.

Projekt Cvetlična kultura podeželja (Garkelj) sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Fotografije: Arboretum Volčji Potok; na njih grofica Marija Auersperg Attems iz Kulturnega društva Leskovec pri Krškem