O marketingu v turizmu na študijskih turah po Srcu Slovenije

24.
Maj

24. junij 2021 – V LAS Srce Slovenije smo že lani skupaj z Agencijo za marketing Nea Culpa začeli usposabljanje ponudnikov za uspešnejši marketing v turizmu. Del svetovanj je bil namenjen tudi študijskim turam po Srcu Slovenije s praktičnim spoznavanjem ponudnikov in njihove ponudbe. Zaradi omejitev druženja smo lahko ta del usposabljanja izvedli le delno v jeseni, delno pa šele zdaj spomladi.

Kot so poudarili predstavniki Agencije za marketing Nea Culpa že v uvodnem skupinskem svetovalnem srečanju, je za kupce, torej turiste, zelo pomembno, da doživijo rokodelce in nosilce tradicionalnih znanj v njihovem avtentičnem okolju, pri delu, ustvarjanju. Namen študijskih tur je bil prav to: poiskati možnosti, kako iz ustvarjanja preiti v kreativni turizem.

Na prvi študijski turi, ki je bila namenjena predstavnikom Nea Culpa in tudi ponudnikom samim, smo spoznali tri ponudnike, ki si želijo okrepiti svojo prodajo v turizmu: Eko kmetijo Vodnjov s Primskovega, Oglarsko domačijo Brnovec z Dol pri Litiji in Mizarstvo Kos z Velike Preske. Vsi trije ponudniki so tesno povezani z lesom. Vodnjovi imajo velik nasad leske in orehov ter drugega sadja, Brinovčevi se ukvarjajo s pridelavo oglja po starih tradicionalnih metodah, v Mizarstvu Kos pa so pravkar odprli sodoben muzej starih lesarskih poklicev.

Druga študijska tura je bila namenjena razvoju vsebin na Rajhovi domačiji v Dolu pri Ljubljani, kjer bodo lahko dobili prostor za ustvarjanje in izvajanje svojih delavnic domačini Tatjana Bitenc s Kmetije pri Goset in lončarja Tomo in Majda Kraker. Sledil je ogled lesarske delavnice Aleša Vebra v Kresniških Poljanah in obisk lončarske delavnice Barbare Vrtačnik na Škundrovi domačiji v Slivni v središču Slovenije.

Zadnja, tretja študijska tura pa je potekala na Kamniškem. Najprej smo se prepustili turističnemu vodenju Sentyje Tiye Awbell po Snoviku in tamkajšnji bosonogi poti. Sledila je delavnica izdelovanja sira trniča na Kmetiji Pr’ Gabršk, prav tako v Tuhinjski dolini, in nazadnje še obisk Zdravilnega gaja Tunjice, kjer so posebno lego na energetski točki izkoristili za holistično zdravljenje obiskovalcev.

Ugotovitve strokovnjakov iz Nea Culpa in usmeritve za nadaljni razvoj ponudnikov v destinaciji Srce Slovenije bodo predstavljene na zaključnem srečanju v juniju.

Usposabljanje se izvaja preko projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.