Za razvoj neformalnega izobraževanja v Srcu Slovenije

21.
Apr

21. april 2021 – Društvo Lojtra se že vrsto let ukvarja z različnimi projekti in dogodki na področju neformalnih oblik izobraževanja. Želijo si namreč soustvarjati skupnost, ki bo živela v sožitju z naravo in se zavedala njenih omejitev. Poleg tega želijo na mlade in starejše razširiti tudi potencial naravnega okolja pri podpiranju učnih procesov. S pomočjo projekta Nazaj k naravi bodo skupaj z društvom Sožitje pridobili nova znanja in jih uporabili v praksi pri udeležencih svojih taborov, delavnic in ostalih dogodkov. Prostor za izvajanje tovrstnih aktivnosti, v katerega bo investiral vodilni partner Nesta d. o. o., pa bo odslej pod starim kozolcem v Ponovičah pri Litiji, ki bo s tem pridobil novo funkcijo in svežo podobo.

V tem pomladnem času je projekt že v polnem teku. Partnerji urejajo prostor, kjer bodo kasneje po koronskem času lahko izvajali izobraževanja v naravi in gostili večje skupine. Nesta d. o. o. se trudi z rekonstrukcijo toplarja, društvo Lojtra in Sožitje pa pripravljata pravi jagodni obgozdni vrt, v katerega so posadili več kot 100 sadik raznovrstnega jagodičevja. Za delo so navdušili ekipo zelo motiviranih in navdihujočih prostovoljcev, ki se bodo lahko kasneje v poletnih mesecih sladkali z udeleženci delavnic, ki bodo sledile v nadaljevanju projekta. Sočasno s prenovo kozolca bo namreč organiziranih več usposabljanj in delavnic za mladinske delavce, prostovoljce, učitelje in mlade v naravnih učnih okoljih, ob in v gozdu, stran od mestnega vrveža.

Projektni partnerji bodo s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, za katere so kandidirali v letu 2019 na LAS Srce Slovenije, povečali turistično ponudbo in ponudbo neformalnih izobraževanj na območju Srca Slovenije. Projekt Nazaj k naravi bo prispeval k obogatitvi ponudbe na področju lokalnega, regionalnega in mednarodnega izobraževalnega turizma.

Foto: Društvo Lojtra