Na novo urejene javne parkovne površine v Litiji

21.
Apr

21. april 2021 – Na Občini Litija so se lotili celovite ureditve javnega urbanega prostora v mestnem središču Litije. K sodelovanju so povabili dva mlada strokovnjaka iz lokalnega okolja, ki sta pripravila celostni rešitvi ureditve parka ob Savi in na Svetčevi ploščadi. Opazili so, da obnove zelenih javnih površin niso celostne, prav tako doslej niso namenjali dovolj pozornosti hortikulturnemu izboru zasaditve glede na pogoje na določeni lokaciji. S projektom Ozeleniti mesto Litija pa želijo to spremeniti.

Občina Litija bo skupaj s partnerjem Medobčinskim društvom invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji v pomladno-poletnih mesecih, ki so pred nami, poskrbela za ureditev prostora na dveh do sedaj dokaj neurejenih lokacijah, ki bosta dobili svežo in prijaznejšo podobo zelenega prostora v mestu. Svetčeva ploščad in park ob reki Savi nasproti občinske stavbe bosta kmalu zasijala v novi podobi. Za dodatne atraktivne vsebine bodo poskrbeli s postavitvijo knjigobežnic, razstav in ptičjih valilnic. Prostor bo tako namenjen oddihu, sprostitvi in medgeneracijskemu druženju domačinov, pa tudi poučnim razstavam, branju in opazovanju narave.

V mesecu maju vabijo partnerji projekta lokalne prebivalce na urbani sprehod Jane’s walk, ki jih bo spodbudil k pešačenju ob vsakdanjih opravilih in jih spodbujal k soustvarjanju mestnega prostora. Tovrstni dogodki spodbujajo pripadnosti domačemu kraju, zbližujejo sosede in odpirajo priložnost za pogovor o vsakdanjih izzivih. Na ta način lahko pridobijo lokalne skupnosti pomembne pobud, s katerimi lahko naredijo soseske še privlačnejše in prijetnejše za življenje.

Podrobni predstavitvi projekta Ozeleniti mesto Litija bodo lahko obiskovalci prisluhnili ob občinskem prazniku v juniju, ko bo izveden dogodek ob odprtju obeh na novo urejenih lokacij. Vse to bo prispevalo h krepitvi odnosov med lokalnim prebivalstvom in spodbujanju pripadnosti mestu.

Projekt Ozeleniti mesto Litija sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Fotografije: Občina Litija