Delimo dobre prakse: Dom za starostnike in nova delovna mesta na litvanskem podeželju

31.
Mar

31. marec 2021 – Prebivalstvo na evropskem podeželju se stara, mladi pa se izseljujejo v večja mesta, kjer je večja ponudba delovnih mest. Izziv je skupen celotni Evropi in bo postal v prihodnjih letih še bolj izrazit. Podobno je tudi v Litvi, kjer se osrednji del države sooča z velikim odseljevanjem mladih, kar ima za posledico zapiranje manjših šol, drugih javnih služb in praznjenje podeželja. Obenem se v podeželskih skupnostih povečuje povpraševanje po organizirani oskrbi starejših. V kraju Girininkai so potrebo po domu za starejše združili z idejo o obnovi stare šole, ki je bila že nekaj let zaprta in prazna, in jo spremenili v negovalni dom Rokų Gerovė. S tem so se odprla tudi nova delovna mesta na podeželju.

Pomembna priložnost za razvoj podeželskih okolij so prav spodbude, ki ponujajo možnost zaposlovanja mladim. Pobuda lokalne skupnosti je prišla v primeru Litvancev do predstavnikov Lokalne akcijske skupine Kaunas, ki se je odločila podpreti projekt. Občini Kaunas so pomagali pridobiti finančna sredstva in vsa potrebna dovoljenja za ureditev doma za starostnike. Sredstva Evropskega sklada za razvoj podeželja so namenili za izvedbo obnovitvenih del in posodobitev zunanjosti stavbe ter za nakup in namestitev opreme za oskrbo starejših – dvigala, dostopnega za invalidske vozičke, ki povezuje tla in prvo nadstropje, mobilne kadi in druge negovalne opreme. Finančna pomoč, ki sta jo zagotovila program LEADER in Občina Kaunas, je projektu omogočila tudi namestitev sončnih kolektorjev za ogrevanje vode, ureditev izolacije na stavbi in zamenjavo oken.

Nov center ponuja 30 namenskih prostorov za bivanje starejših in je ustvaril 18 novih delovnih mest za domačine, s čimer se je rešilo več problemov hkrati. Novo osebje neguje uporabnike, obenem pa skrbi tudi za njihovo vključevanje v življenje podeželske skupnosti. Projekt prinaša višjo kvaliteto življenja za starejše občane pa tudi za njihove prijatelje in družino, ki bodo lahko prihajali v negovalni dom na obisk in z njimi tukaj preživljali čas. V projekt se vključujejo tudi sosedje in drugi člani skupnosti, ki bodo lahko uporabljali skupnostne storitve in sodelovali pri družabnem dogajanju v negovalnem domu in kraju.

Pobudniki projekta so prepričani, da bo prav zaradi projekta skupnost postala še bolj povezana. Starejši prebivalci se ne bodo počutili več tako odrinjene, mladi pa bodo raje ostajali v kraju.

Projekt je dobra praksa primera, kako lahko s sredstvi LEADER/CLLD uresničujemo lokalne potrebe po principu od spodaj navzgor in z inovativnimi pristopi na socialnem področju spodbujamo zaposlovanje na podeželju. Veseli smo, da je vse več podobnih pobud zaznati tudi na podeželju Srca Slovenije.

Vir: ERND Projects Brochure: Vibrant Rural Areas, 2021

Fotografije: Facebook stran Roku Gerove