V LAS Srce Slovenije podprtih novih 10 projektov

29.
Mar

29. marec 2021 – Na javni poziv LAS Srce Slovenije v letu 2020 za sklad EKSRP, ki je bil namenjen razdelitvi preostalih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je prispelo 16 vlog, ki jih je v postopku izbora pregledala Ocenjevalna komisija. Glede na pogoje javnega poziva, razpisana merila in razpoložljiva sredstva je prag za potrditev doseglo 10 projektov, ki jih je obravnaval in potrdil tudi Razvojni svet LAS Srce Slovenije. V nadaljevanju bodo vloge oddane v dokončno potrditev še na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vsem upravičencem čestitamo!

Seznam potrjenih projektov:

1. Medgeneracijsko središče Javorje

Upravičenci: Kulturno društvo Javorje, Občina Šmartno pri Litiji in RISE Šmartno Litija z. b. o. Litija

Opis: Projekt je namenjen obnovi stare šole in njeni preureditvi v medgeneracijsko središče s povezovalnimi družbenimi, kulturnimi in gospodarskimi vsebinami. V obnovljenih prostorih se bodo izvali programi za zdravo in aktivno življenje vseh generacij, s poudarkom na skrbi za starejše in najbolj ranljive skupine prebivalcev. Aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja in druženje, bodo vključevale prenos znanja starejših na mlajše in obratno, ohranjale običaje in navade, omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju.

2. Čebelja pravljica povezuje

Upravičenci: Čebelarska zveza Slovenije, Občina Dol pri Ljubljani, Čebelarsko društvo Dolsko, Sabina Pirš s. p.

Opis: Povezovanje partnerjev bo omogočilo oblikovanje in razvoj inovativnega turističnega produkta na temo čebelarstva, ki bo nastal v sodelovanju med Čebelarskim centrom Slovenije z Brda pri Lukovici in Rajhovo domačijo iz Dola pri Ljubljani. Čebelarska učna pot pri Čebelarskem centru Slovenije bo prilagojena slepim in slabovidnim, ki bodo lahko svoj obisk združili tudi s kulinarično izkušnjo v Gostišču pri čebelici, kjer bodo lahko naročili hrano s pomočjo prilagojene elektronske tablice. Na Rajhnovi domačiji pa bo postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek, ki bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela s čebelami, pridobivanja medu, možnost vdihavanja aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel, še zlasti otrok in oseb s posebnimi potrebami pa tudi širše javnosti. Obnovljen bo tudi objekt, ki bo omogočal izvedbo kulinaričnih delavnic in druge oblike druženja.

3. Delamo na b(olje)!

Upravičenci: Publikus d. o. o., OŠ Jurija Vege, PGD Kamnik

Opis: Na območju LAS Srce Slovenije bo vzpostavljeno sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnih zbirnih točkah z namenom predelave v nove produkte (ekološke sveče). S tem bodo poskušali partnerji projekta ozavestiti prebivalce območja LAS o pomenu ločevanja odpadkov in jim dali znanje o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja ter s tem prispevali k varovanju okolja in ohranjanju narave.

4. Točka za starejše

Upravičenci: LAS Srce Slovenije, Občina Lukovica, Občina Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji

Opis: Dobra praksa organizirane prostovoljne pomoči doma živečim starejšim iz Kamnika se s projektom prenaša še v druge dele območja LAS Srce Slovenije. V prvi fazi se bo pridobilo znanje in praktične izkušnje iz dobre prakse delovanja kamniškega Zavoda Oreli, ki kaže na to, da je za dobro organizacijo ključna koordinacijska pisarna, ki sprejema prošnje za pomoč od starejših in obenem hitro in učinkovito skoordinira pomoč s pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev. V drugi fazi se mreža sodelujočih organizacij in prostovoljcev širi na širše območje LAS, odprle se bodo nove Točke za starejše, in sicer v Litiji, Lukovici in Šmartnem pri Litiji.

5. Okusi domačnosti

Upravičenci: Občina Litija, ZKMŠ Litija, Vinogradniško društvo ŠTUC Šmartno

Opis: S projektom želi Občina Litija nadgraditi vsebine rudnika Sitarjevec z degustacijsko-razstavnim prostorom, ki bo temeljil na lokalni gastronomski ponudbi. Poseben poudarek bo na izdelkih, ki nosijo certifikat kakovosti Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, ter lokalnih vinih in žganjih. Urejena bo tudi pot do rudnika, s čimer bo turistična točka postala dostopna tudi osebam z gibalnimi oviranostmi. S programskimi vsebinami bodo pridobili priložnost za sodelovanje pri razvoju vsebin lokalni podjetniki, kmetje in druga zainteresirana javnost.

6. Oživitev trgov

Upravičenci: Občina Kamnik, TD Motnik, Podeželsko društvo utrip pod Lipo domačo Motnik, Turistično društvo Sv. Vid

Opis: Projekt predvideva oživitev dveh trških jedrov: v Motniku in Šentvidu pri Lukovici. V preteklosti so se v obeh krajih izvajali sejmi, ki pa so zamrli. Na novo urejenem prireditvenem prostoru v Motniku bodo lahko ponovno zaživele tovrstne vsebine. Projekt predvideva namreč vzpostavitev lokalne tržnice z rokodelskimi in otroškimi delavnicami, ki se bodo izvajale enkrat mesečno. V Šentvidu pri Lukovici bodo nadgradili vsebine Vidovega sejma z dogodki ob 10. obletnici. Projekt prevideva izmenjavo ponudnikov in partnersko sodelovanje upravičencev pri sejemskem dogajanju v obeh krajih.

7. Samostan – mesto srečevanj

Upravičenci: Javni zavod Mekinjski samostan, Občina Kamnik, Vrt zravilnih rastlin d. o. o.

Opis: Bogato zgodovino samostana Mekinje želi Javni zavod Mekinjski samostan na sodoben in zanimiv način predstaviti tako domačim kot tujim gostom, ki prihajajo v samostan. Razvili bodo lastno blagovno znamko Doroteja, poimenovano po znameniti mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji Gallenberg, ki bo združevala zeliščarska in rokodelska znanja ter lokalne izdelke z območja LAS Srce Slovenije. Postavljena bo razstava o zgodovini samostana ter zasajen zeliščni vrt. Vzpostavljena bo Dorotejina šola ter izvedene različne tematske delavnice, namenjene  ranljivim ciljnim skupinam.

8. Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja

Upravičenci: Tomaž Mulej – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Dom TISJE, Društvo Lojtra

Opis: Partnerji bodo v projektu izmenjali in pridobili nova znanja s področja gojenja in predelave zelišč. Poseben poudarek bo na aromaterapiji, s katere bodo izbrani sodelavci pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo. V nadaljevanju bodo znanje uporabili pri svojem delu s starejšimi in mladimi. Projekt je namenjen tudi postavitvi oz. preureditvi zeliščnih vrtov. Izvedena bodo predavanja in delavnice, pa tudi »vikend aromaterapije«.

9. Park življenja

Upravičenci: Občina Dol pri Ljubljani, TD Dolsko, Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice

Opis: Park življenja, ki bo združeval zeliščarsko in sadjarsko dediščino Srca Slovenije, bo urejen na Rajhovi domačiji v spomeniško zaščitenem vaškem jedru Dola pri Ljubljani. Z namenom ureditve parka bo prenovljen podporni objekt, nabavljena orodje in oprema ter izvedene podporne izobraževalno-družabne vsebine, ki bodo omogočile vključitev lokalnih prebivalcev. Tradicionalna znanja bodo partnerji projekta poskušali spremeniti v razvojno priložnost in z njimi razširiti turistično ponudbo kraja. Izvedena bosta tematska sejma, pa tudi predavanja in praktične delavnice za odrasle in otroke.

10. Festival šobeljna

Upravičenci: Občina Moravče, TD Moravče, Društvo podeželskih žena Moravče

Opis: Moravški šobelj je kulinarična posebnost med mesninami. Občina Moravče želi s partnerjema oblikovati nov turistični produkt – Festival moravškega šobeljna, ki bo namenjen ohranjanju gastronomske dediščine Moravške doline. Projekt vključuje izvedbo festivala in nabavo potrebne opreme za njegovo izvedbo (stojnice, mize klopi …), ocenjevanje šobeljnov, izobraževanja za lokalne ponudnike in promocijske aktivnosti (zgibanka, oglaševanje …).