Objavljena razpisa za pred-financiranje projektov

11.
Mar

11. marec 2021 – Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa za predfinanciranje projektov, in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer do 15. 3. 2021, 6. 4. 2021, 3. 5. 2021 ali 7. 6. 2021.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo naslednji upravičenci, registrirani pred 1. 1. 2019:

  • pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja in so organizirane kot zavod, zbornica, sklad, društvo ali ustanova in druge organizacije, organizirane kot dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

  • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali javni gospodarski zavod;
  • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga ali zadružna zveza.

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer do 15. 3. 2021, 6. 4. 2021, 3. 5. 2021 ali 7. 6. 2021.

Po programu PF2.2 (projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo naslednji upravičenci, registrirani pred 1. 1. 2019:

  • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več informacij najdete na www.srrs.si.