Poziv k oddaji predlogov sprememb strategije LAS Srce Slovenije

10.
Feb

10. februar 2021 – LAS Srce Slovenije obvešča, da je v pripravi druga sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR). Konec novembra smo v LAS Srce Slovenije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev, ki so namenjena projektom Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Višina dodatnih sredstev, ki so na voljo za LAS Srce Slovenije, znaša 95.614,32 EUR.

V primeru, da želimo ta sredstva počrpati, jih moramo naprej ustrezno umestiti v svojo Strategijo lokalnega razvoja (SLR) ter smiselno uskladiti vrednosti kazalnikov SLR. V LAS Srce Slovenije smo že v decembru na spletni strani LAS objavili poziv za spremembo strategije.

Ponovno vas pozivamo, da razmislite o predlogih projektov, ki naj se nanašajo na urbana območja in vplivajo na vsaj eno od naslednjih tematskih področij: nova delovna mesta, vpliv na okolje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Odpiramo javno razpravo o spremembi Strategije lokalnega razvoja. Na podlagi prejetih predlogov in obvestila MGRT bomo pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev Razvojnemu svetu in Skupščini LAS Srce Slovenije.  Vabimo vas, da podate predloge konkretnih projektov ter spremembe kazalnikov pisno na las@razvoj.si do petka, 26. februarja 2021.