Potrditev projektov s strani Razvojnega sveta LAS

10.
Feb

10. februar 2021 – 2. februarja 2021 so se v Kulturnem domu Dolsko v Dolu pri Ljubljani sestali člani Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije. Glavna tema srečanja je bila seznanitev s poročilom Ocenjevalne komisije LAS ter potrditev predloga operacij za sofinanciranje, prejetih na 1. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). 

Splošno mnenje Ocenjevalne komisije o kvaliteti pripravljenih vlog je bilo zelo dobro. Glede na pretekle javne pozive so vlagatelji tokrat oddali zelo dodelane projektne predloge, kar je bilo razvidno tudi iz visokega točkovanja projektov. Potrjeni projekti so namreč dosegli zelo veliko število točk.

Ob pregledu vseh projektnih predlogov se je ugotovilo, da je območje vseh šestih občin LAS zastopano v projektih. Upravičencem so bili dan po Razvojnem svetu poslani sklepi o odločitvi Ocenjevalne komisije in Razvojnega sveta LAS.

Končni rezultati o potrjenih projektnih bodo znani po preteku pritožbenega roka. Potrjeni projekti bodo v nadaljevanju poslani v pregled in potrditev še na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).