Poziv k oddaji predlogov sprememb strategije LAS Srce Slovenije

4.
Jan

9. december 2020 – LAS Srce Slovenije obvešča, da je v pripravi druga sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR). 23. novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki so na voljo za LAS Srce Slovenije, znaša 95.614,32 EUR. Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev Razvojnemu svetu in Skupščini LAS Srce Slovenije.

Ob tem odpiramo javno razpravo o spremembi Strategije lokalnega razvoja. Vabimo vas, da podate predloge konkretnih projektov ter spremembe ciljev, kazalnikov ali meril za ocenjevanje projektov pisno na las@razvoj.si do petka, 4. januarja 2021.