V Krašnji izdali knjižico o pesniku Josipu Podmilšaku

22.
Dec

22. december 2020 – Občina Lukovica je že spomladi kot investitor zaključila izgradnjo večnamenske dvorane v Krašnji, katere končna vrednost znaša 501.274,65 €. Na podlagi zahtevkov je Občina Lukovica v letu 2019 iz naslova operacije »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja« uspešno počrpala sredstva v skupni višini 147.552,25 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo zahtevek oddan do konca decembra 2020.

V operaciji kot partner Občine Lukovica nastopa Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski, ki je v letu 2019 zagotovil lastna sredstva za izdajo knjižice »Pletemo kite«. V letu 2020 je bila načrtovana izvedba dogodkov (delavnice s prikazom pletenja kit iz pšenične slame, ročnih del in domačih obrti, gledališka in otroška gledališka predstava), ki pa jih je epidemija novega koronavirusa žal preprečila.

Tako je partner KUD Fran Maselj Podlimbarski namesto dogodkov iz lastnih sredstev izdal še eno knjižico »Josip Podmilšak – Andrejčkov Jože«. V knjižici je opisano življenje in delo pisatelja, ki je bil rojen v Krašnji. V knjižici boste lahko prebrali odlomek iz črtice Cesar Jožef v Krašnji, predstavljen pa je tudi časopis Slovenski Glasnik, v katerem so izhajala Podmilšakova dela. Ker je končal telegrafsko šolo v Trstu, so v knjižici opisani tudi začetki telegrafije. Naj spomnimo še, da so člani KUD-a Fran Maselj Podlimbarski pred leti v Krašnji v Miklavčevi dolini (na prostem) igrali Podmilšakovo delo Ubežnik. V knjižici boste našli fotografije iz te predstave.

Partner KUD Fran Maselj Podlimbarski je decembra 2020 iz lastnih sredstev nabavil računalniško opremo, ki bo v pomoč vsem krajevnim društvom pri njihovih aktivnostih. Z navedeno dobavo so se aktivnosti operacije v celoti zaključile.

Občina Lukovica je tako za svoje občane in krajane zagotovila večnamensko dvorano za izvedbo različnih dogodkov, za katero verjamemo, da bo kmalu oživela z izvedbo dogodkov.

Projekt Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.